Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Tình hình kinh tế - xã hội thị xã Sầm Sơn tháng 04 năm 2011

Đăng ngày 12 - 07 - 2011
100%

              I. Về kinh tế: 

1. Các ngành dịch vụ:

- Du lịch: Tháng 4 thị xã tập trung cao điểm cho công tác khai mạc “Tuần văn hoá - Du lịch Sầm Sơn 2011” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. Tổ chức hội nghị giám đốc các khách sạn, nhà nghỉ triển khai công tác du lịch năm 2011, thông qua quy định về giá các loại hàng hoá, dịch vụ, công tác vận động tài trợ, công tác chỉnh trang đô thị, tuyên truyền, quảng bá, vệ sinh môi trường. Tổ chức tập huấn 21 lớp cho gần 1.900 đối tượng tham gia kinh doanh dịch vụ - du lịch như: Xích lô, nhiếp ảnh, bán hàng .... Phối hợp với Sở Văn hoá thể thao và Du lịch tổ chức thành công đêm khai mạc và các sự kiện diễn ra trong “Tuần văn hoá - Du lịch Sầm Sơn”.

 Trong tháng khách đến Sầm Sơn chủ yếu vẫn là điều dưỡng, tập huấn, tập trung cao điểm là những ngày nghỉ cuối tháng, khách du lịch và khách về dự khai mạc lễ hội tương đối đông. Ước tính thị xã đón được 525.350 lượt khách, phục vụ 840.650 ngày khách, doanh thu ước đạt 172 tỷ đồng (so với tháng cùng kỳ 2010: lượt khách tăng 6%, ngày khách tăng 12,7%, doanh thu tăng 36,5%).

Tính chung 4 tháng đầu năm thị xã đón được 647.350 lượt khách bằng 26,3% KH, tăng 9,6% so với CK, phục vụ 995.650 ngày khách, bằng 26,4% KH, tăng 15,6% so cùng kỳ, doanh thu ước đạt 190 tỷ đồng, bằng 31,6% KH, tăng 37,6% so với CK.

- Thương mại: Doanh số bán lẻ trong tháng ước đạt 71 tỷ đồng, tăng 39,2% so với tháng cùng kỳ. Tổng doanh số 4 tháng đầu năm ước đạt 231 tỷ đồng, đạt 38,5% so với KH, tăng 37,5% so cùng kỳ. 4 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng của giá cả các mặt hàng tiêu dùng trong nước và khu vực tăng cao, đặc biệt là giá xăng, dầu, giá điện và lương thực, thực phẩm, song hoạt động dịch vụ thương mại cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân và du khách. 

2. Thuỷ sản: 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng tháng 4 ước đạt 1.486 tấn (khai thác 1.463 tấn, nuôi trồng 23 tấn) tăng 17,9% so với tháng CK. Tính chung 4 tháng đầu năm sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 5.426 tấn, bằng 34,6% KH, tăng 11,6% so CK.

Trong đó 

+ Sản lượng khai thác 4 tháng đạt 5.372 tấn, bằng 34,7% kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ (Cá 4.470 tấn, Tôm 73 tấn và Mực 833 tấn).  

+ Sản lượng nuôi trồng ước đạt 55 tấn, bằng 27,5% kế hoạch, tăng 12,2% so cùng kỳ. Các chủ đồng nuôi tiếp tục thả tôm chính vụ, tính đến thời điểm hiện nay tình hình nuôi trồng hải sản tương đối ổn định và phát triển tốt. 

Khai thác thuỷ sản tháng 3, tháng 4 sản lượng  đạt khá, đời sống ngư dân có phần cải thiện, tuy nhiên tình hình tăng giá xăng dầu đã tác động xấu đến chi phí sản xuất, do đó việc ra khơi khai thác của ngư dân sẽ gặp khó khăn hơn.   

3. Công nghiệp - TTCN: 

Giá trị sản xuất Công nghiệp tháng 4 ước đạt 7.499 triệu đồng, tăng 13,9% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm tổng giá trị đạt 22.204 triệu đồng (giá cố định), tăng 14,7% so với cùng kỳ. Các nhóm sản phẩm tăng như: Nước mắm, mắm chượp và nhóm hàng vật liệu xây dựng. Nhìn chung sản xuất Công nghiệp - TTCN trên địa bàn còn nhỏ lẻ, các mặt hàng còn nghèo nàn, tốc độ phát triển các mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch còn chậm, không bền vững, chưa tạo được việc làm cho lao động trên địa bàn.

4. Nông - Lâm nghiệp:

- Nông nghiệp: Tiếp tục chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, chỉ đạo bà con nông dân chuẩn bị phương án sản xuất vụ mùa. Tập trung cho công tác phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm, tuy nhiên công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp.

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo chăm sóc bảo vệ cây trồng, rừng phòng hộ ven biển và chủ động phòng chống cháy rừng.

- Trong tháng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Kiện toàn Ban chỉ huy, hoàn thiện phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Giao chỉ tiêu tu bổ kè, cống, vật tư dự trữ phục vụ công tác phòng chống lụt bão cho các xã, phường. 

5. Tài chính - Kế hoạch: 

- Thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 4.950 triệu đồng; tính chung 4 tháng đầu năm đạt 8.300 triệu đồng, băng 15,2% dự toán tỉnh giao, bằng 12,1% dự toán HĐND giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ (Nguồn thu chủ yếu là: thu tiền sử dụng đất 4.500 triệu đồng, thu đóng góp ngân sách 410 triệu đồng và thu thuế muôn bài).

- Chi ngân sách địa phương tháng 4 ước thực hiện: 7.700 triệu đồng. Tổng chi 4 tháng là 34.500 triệu đồng, bằng 35,3% dự toán HĐND thị giao, tăng 40,8% so CK.

Trong đó: Ngân sách thị xã chi: 29.700 triệu đồng, bằng 33,7% dự toán giao, tăng 40% so cùng kỳ.

Ngân sách xã, phường chi: 4.800 triệu đồng, bằng 36% dự toán giao, tăng 45,5% so cùng kỳ.

4 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt thấp, nguyên nhân do đặc thù của thị xã, các hộ kinh doanh theo mùa vụ, chủ yếu tập trung vào những tháng mùa hè. Trong tháng thị xã đã tập trung chỉ đạo thu thuế  nhà nước, hoàn chỉnh quy định khung giá các mặt hàng dịch vụ- du lịch, hướng dẫn thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên của 9 tháng cuối năm theo tinh thần nghị quyết 11/NQ-CP của chính phủ. Tập trung cho công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

II. Quản Lý Đô Thị - Tài nguyên môi trường:

1. Quản lý Đô thị:

Phối hợp với viện quy hoạch, bộ xây dựng  hoàn thành hồ sơ lập quy hoạch mở rộng và cải tạo thị xã để trình UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục triển khai đề án nâng cấp đô thị loại III. Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch khu du lịch sinh thái Quảng Cư. Hoàn chỉnh hồ sơ các dự án đầu tư năm 2011, kiểm tra giám sát các công trình, dự án thuộc thị xã và xã, phường quản lý. Tập trung chỉ đạo ra quân chỉnh trang đô thị phục vụ cho hoạt động du lịch 2011, đã tháo dỡ 30 hàng quán, nhà tạm trái phép, xử lý 15 trường hợp đào phá vỉa hè, đổ rác thải, vật liệu thải sai quy định, giải toả 20 lượt chợ cóc và các biển quảng cáo đặt sai quy định, các mái che, mái vảy làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và ATGT.

Kiểm tra trật tự xây dựng đô thị, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự đô thị 16 trường hợp; ra quyết định xử phạt 02 trường hợp xây dựng trái phép với số tiền 15 triệu đồng,14 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Trong tháng số hộ xây dựng mới  là 8 hộ, đã cấp 7/8 giấy phép xây dựng (T.đó: thị xã cấp 2 giấy, xã cấp 5 giấy).

- Tiếp tục thực hiện NQ 32/CP của Chính Phủ về các giải pháp cấp bách, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác đảm bảo ATGT trong mùa du lịch, đặc biệt là trong  thời gian thị xã tổ chức “ Tuần văn hoá du lịch Sầm Sơn 2011” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. 

2. Công tác quản lý đất đai:

Phối hợp với đoàn đo đạc bản đồ hoàn thiện công tác lập hồ sơ địa chính các xã, phường trên địa bàn thị xã. Thực hiện việc kiểm kê, phân tích nguồn gốc đất phục vụ cho công tác  GPMB các dự án trên địa bàn.

Kiểm tra đôn đốc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , trong tháng đã cấp được 65 giấy chúng nhận QSDĐ cho nhân dân,  thực hiện thủ tục chyển quyền sử dụng đất cho 73 trường hợp tặng, cho, thừa kế QSDĐ.

- Tổ chức đợt ra quân tuần lễ quốc gia nước sạch VSMT và tổng vệ sing môi trường trên toàn thị xã. Xây dựng phương án đảm bảo VSMT trong mùa du lịch. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho các chủ hộ, cụm dân cư tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã, phổ biến cho các đơn vị khách sạn, nhà nghỉ đăng ký xin cấp giấy phép khai thác nước và xả nước thải ra nguồn nước. 

III. Văn hóa - Xã Hội: 

1. Giáo dục:

Chỉ đạo các nhà trường tập trung giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Tổ chức hội thi tìm hiểu mảnh đất con ngưòi, lịch sử, văn hoá thị xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. Khảo sát chất lượng học sinh khối 5 cấp tiểu học và khối 7 cấp THCS, kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục THCS theo định kỳ. Tổ chức cho học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thị xã. Kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 toàn thị xã có 54 em đạt giải (Trong đó: có 4 giải nhì,19 giải ba và 31 giải khuyến khích).

 Tiếp nhận hồ sơ của thí sinh chuẩn bị dự thi đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm 2011. Thông qua hiệu trưởng các nhà trường, các xã, phường đề án “xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011- 2015” và báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012. 

2. Văn hóa - TDTT:

- Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã, các ngày kỷ niệm, ngày lễ , ngày bầu cử quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch Sầm Sơn 2011. Phối hợp với sở Văn Hoá- Thể thao và Du lịch tổ chức thành công “Tuần văn hoá -  Du lịch Sầm Sơn 2011” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã.

-  Tiếp tục công tác tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong khu dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức khai trương cơ quan văn hoá. Triển khai kế hoạch xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phòng chống bạo lực gia đình.

3. Y tế - KHHGĐ:

- Tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho các cơ sở kinh doanh. Tập trung cho công tác kiểm tra vệ sinh ATTP tại các nhà hàng, không để sảy ra ngộ độc thực phẩm. Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh mùa hè. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản KHHGĐ tại các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính và chính sách xã hội:

- Công tác nội vụ: Tập trung chỉ đạo, triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 theo đúng quy định của pháp luật.  Phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn thị xã.

 - Tăng cường công tác cải cách hành chính, trọng tâm là đưa thêm các đầu việc theo cơ chế “Một Cửa”tại cơ quan UBND thị xã và các xã, phường.

- Công tác CSXH: Chỉ đạo các xã, phường kiểm tra, rà soát lập danh sách hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong thời kỳ giáp hạt, trình tỉnh xin trợ cấp 22,5 tấn gạo; Nhập danh sách theo dõi, quản lý số hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã với số lượng: 1.788 hộ nghèo và 1.640 hộ cận nghèo. Hoàn thành việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho lao động tham gia kinh doanh  dịch vụ- du lịch. Xây dựng phương án giải quyết tình trạng ăn mày, ăn xin trong mùa du lịch năm 2011;  Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.  

5. Thanh tra - Tư pháp: 

- Thanh tra: 

+ Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên và thực hiện tốt, đã tiếp 9 lượt công dân đến trình bày, kiến  nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, phản ảnh HTX dịch vụ điện Quảng Tiến không thực hiện việc bàn giao lưới điện cho điện Lực Sầm Sơn... 

+ Trong tháng tiếp nhận 04 đơn thư khiếu nại, tố cáo, các đơn thư đều được phân loại nội dung giải quyết theo thẩm quyền, trong đó thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND các xã, phường 2 đơn, các phòng ban chuyên môn 2 đơn.

- Tư Pháp: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 120 người là bí thư, chủ tịch, cán bộ công chức, trưởng các đầu nghành, bí thư, thôn trưởng chủ các tàu thuyền cấp xã. Tổ chức kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã, các xã, phường ban hành trong năm 2010. Chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực. Tăng cường công tác hoà giải và trợ giúp pháp lý.

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)