Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Tình hình kinh tế - xã hội thị xã Sầm Sơn 6 tháng đầu năm 2011

Đăng ngày 12 - 07 - 2011
100%

Năm 2011 là năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử quốc hội và HĐND các cấp. song 6 tháng đầu năm cả nước gặp nhiều khó khăn do tình hình lạm phát kinh tế, giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, đặc biệt là giá xăng, dầu, giá điện và giá lương thực, thực phẩm, đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Xác định được những khó khăn đó, ngay từ đầu năm Đảng bộ, chính quyền thị xã đã tập trung chỉ đạo các nghành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tăng gia sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu thị xã đã đề ra. Vì vậy 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế của thị xã vẫn giữ được nhịp độ phát triển, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực sau:

               I. Về kinh tế: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 17,3%, tăng 1,7% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 966 tỷ đồng, bằng 48,8% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kỳ.Trong đó:

 - Ngành Dịch vụ đạt 695 tỷ đồng, bằng 48,6% KH, tăng 34,4% so CK (DL 395 tỷ đồng; thương mại 85 tỷ đồng; dịch vụ khác 215 tỷ đồng). 

- Ngành Nông - Lâm - Thuỷ Sản đạt 145,5 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch, tăng 38% so cùng kỳ.   

- Ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt 125,5 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch, tăng 37,5%  so cùng kỳ. 

1. Các ngành dịch vụ:

- Hoạt động du lịch được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện chỉ thị số 01-CT/TU ngày 02/12/2010 của ban thường

vụ thị uỷ về đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và khai trương du lịch năm 2011. Xây dựng và triển khai sớm các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch để các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định của thị xã.

Công tác tuyên truyền, tập huấn nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch đã trở thành việc làm thường xuyên, do vậy ý thức của người tham gia tập huấn có nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã đã tổ chức 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 2.100 đối tượng tham gia kinh doanh dịch vụ - du lịch , hiệp hội du lịch tổ chức 2 lớp cho gần 200 học viên thuộc các khách sạn, nhà nghỉ. Do đổi mới phương pháp giảng dạy cộng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thị xã trực tiếp khai mạc các lớp tập huấn, nên các học viên đều tham gia lớp học đầy đủ, đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

Năm 2011 UBND tỉnh đã tổ chức “Tuần văn hoá - du lịch Sầm Sơn” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã, đây là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động hướng tới năm du lịch quốc gia được tổ chức tại Thanh Hoá vào năm 2015, do đó quy mô tổ chức tương đối rộng rãi, đã có 9 đoàn nghệ thuật của các tỉnh trong cả nước về tham gia chương trình “ Tuần văn hoá - Du lịch Sầm Sơn” được đông đảo nhân dân và du khách về dự.  

6 tháng đầu năm thị xã đón được 1.020.000 lượt khách, bằng 51% kế hoạch, giảm 2,2% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 1.770.000 ngày khách, bằng 45,7% kế hoạch, tăng 14,6% so cùng kỳ; doanh thu ước đạt 395 tỷ đồng, bằng 47,3% kế hoạch, tăng 37% so cùng kỳ.

Nhìn chung hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, trật tự kinh doanh  đi vào nề nếp, vệ sinh môi trường được đảm bảo, giá cả hàng hóa được niêm yết công khai.

- Hoạt động thương mại cơ bản ổn định và phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng ước đạt 325 tỷ đồng, bằng 54,1% KH, tăng 33,8% so CK. 6 tháng đầu năm giá cả một số mặt hàng tăng cao, song lượng  hàng hóa vẫn đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.

         - Dịch vụ vận tải ngày càng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. Khối lư­ợng vận chuyển hàng hóa 6 tháng ước đạt 88,7 ngàn tấn, luân chuyển 34,1 triệu tấn/km, tăng 7,5% so CK. Vận tải hành khách đạt 149,45 ngàn lượt, luân chuyển 2,85 triệu người/km, tăng 8,8% so với CK.

- Hoạt động Bưu chính, viễn thông và điện lực luôn thường xuyên cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng thông tin liên lạc, hệ thống điện chiếu sáng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất cho nhân dân và du khách. Tuy nhiên 6 tháng đầu do nguồn điện thiếu, gía điện tăng cao  đã ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

- Hoạt động Tài chính - Ngân hàng:

+ Tổng thu ngân sách nhà nư­ớc ước đạt 27.323 triệu đồng, đạt 40% dự toán HĐND thị xã giao, đạt 50% dự toán tỉnh giao, tăng 19% so với CK. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt thấp là do hoạt động du lịch còn mang tính mùa vụ, chủ yếu là các tháng của quý III, mặt khác do thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát, nên một số công trình XDCB chưa cần thiết trong năm bị cắt  giảm nên thu thuế lĩnh vực xây dựng đạt thấp.(một số sắc thuế không đạt kế hoạch như: thu doanh nghiệp nhà nước 25%, thuế thu nhập cá nhân 36%, thu phí và lệ phí 28%, thu tiền sử dụng đất 30%).

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đạt 59.800 triệu đồng bằng 56% dự toán HĐND thị giao, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngân sách thị xã chi 51.170 triệu đồng, bằng 54% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 25% so với cùng kỳ. Ngân sách xã, phường chi 8.630 triệu đồng, bằng 65% dự toán giao, tăng 58% so CK.

6 tháng đầu năm thị xã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng giá các mặt hàng kinh doanh, xây dựng và giao chỉ tiêu hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội cho các đơn vị, xã, phường; thẩm định, quyết toán các dự án đầu tư và chỉ đạo thu ngân sách nhà nước.

+ Hoạt động ngân hàng tuy gặp nhiều khó khăn, song lượng vốn huy động các ngân hàng đối với các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn thị xã vẫn đảm bảo và đạt 897,12 tỷ đồng (trong đó ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Sầm Sơn huy động 800 tỷ đồng); doanh số cho vay 874,56 tỷ đồng;  tổng dư nợ 1.511,38  tỷ đồng (trong đó nợ quá hạn là 6,466 tỷ đồng). Các ngân hàng đã tích cực khai thác, tìm kiếm thị trường bằng nhiều hình thức mở rộng địa bàn, tiếp cận với các doanh nghiệp có nguồn tài chính lớn, nguồn tiền gửi cao để tăng trưởng nguồn vốn.

- Công tác Quản Lý Thị Trường đã tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh. 6 tháng đã kiểm tra 65 vụ  xử lý vi phạm 44 vụ (lĩnh vực kinh doanh thương mại), nộp ngân sách nhà nước 52,5 triệu đồng, tịch thu nhiều hàng hóa nhập khẩu trái phép do Trung Quốc sản xuất; kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở và ký cam kết  trên 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện việc  niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

- 6 tháng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn đạt 187 tỷ đồng bằng 33,8% kế hoạch, giảm 3,6% so cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước là 21,6 tỷ đồng, vốn các thành phần kinh tế khác là 165,4 tỷ đồng.

Vốn đầu tư đạt thấp là do chính phủ tạm dừng các công trình XDCB chưa thực sự cần thiết để tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

- Giá trị xuất khẩu 6 tháng đạt 4,4 triệu USD, bằng 38,8% KH, tăng 4,9% so cùng kỳ.Trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng hải sản (chủ yếu cá đông lạnh, mực khô và cua ghẹ) đạt 3,6 triệu USD, tăng 4,8% so cùng kỳ; hàng thủ công mỹ nghệ và dịch vụ thu ngoại tệ khác đạt 0,8 triệu USD. 

2. Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ Sản:

- Diện tích gieo trồng vụ đông xuân 472,3 ha, giảm 3% so với vụ trước. Trong đó: diện tích Lúa 213,5 ha, rau màu các loại 258,8 ha, tuy thời tiết đầu vụ không thuận lợi cho gieo trồng nhưng bà con nông dân đã tạo mọi điều kiện để gieo cấy hết diện tích, cây trồng phát triển tốt. Năng suất ước đạt: Lúa 36 tạ/ha (giảm 2 tạ/ha so với vụ trước), Khoai lang 80 tạ/ha, Lạc 12,5 tạ/ha. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 768,6 tấn, bằng 42,6% kế hoạch năm, giảm 15,7% so với CK.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tương đối ổn định: đàn trâu bò hiện có 837 con, đàn lợn 6.300 con giảm 5,8% so với cùng kỳ. Do làm tốt công tác phòng chống dịch nên trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra.

- 6 tháng đầu năm thị xã đã trồng được 15,8 ngàn cây phân tán các loại, giảm 12,8% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo thực hiện  tốt công tác chăm sóc rừng trồng, bảo vệ tài nguyên rừng và làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng.

- Giá trị thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 135,5 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch, tăng 43% so cùng kỳ.

 Sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 8.050 tấn, bằng 51,3% kế hoạch, tăng 20,7% so cùng kỳ, trong đó: sản lượng khai thác đạt: 7.945 tấn, bằng 51,3% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng đạt 105 tấn, bằng 52,5% kế hoạch, tăng 45% so cùng kỳ.

Sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm tuy có tăng cao so với cùng kỳ, nhưng giá nhiên liệu tiếp tục tăng đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và thu nhập của ngư dân, mặt khác thị trường khai thác trong vùng đánh cá chung  ngày càng bị thu hẹp, việc mở rộng ngư trường mới còn hạn chế, đời sống ngư dân vẫn còn gặp khó khăn. 

3. Công nghiệp - Tiểu Thủ Công Nghiệp:

Giá trị Công nghiệp ước đạt 37,54 tỷ đồng (giá CĐ), bằng 49% KH, tăng 14,5% so với CK. Các sản phẩm tăng như: đá lạnh, các mặt hàng làm từ mây, tre, từ gỗ ... Tuy nhiên quá trình phát triển CN-TTCN còn gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của các sản phẩm tăng cao, đặc biệt là việc tăng giá điện đã ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Các cụm công nghiệp, làng nghề đã được quy hoạch nhưng tiến độ đầu tư còn chậm, các nguồn vốn vay ưu đãi, kích cầu cho các doanh nghiệp không còn, thị trường tiêu thụ hạn hẹp, tay nghề của người lao động chưa được đào tạo cơ bản. 

II. Quy hoạch - xây dựng  và  quản lý đất đai: 

1. Quản lý đô thị:

- UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch cải tạo, xây dựng và mở rộng thị xã để trình UBND tỉnh trong Quý II/2011; triển khai lập dự án nâng cấp đô thị loại III. Công bố quy hoạch chi tiết dự án khu du lịch sinh thái Quảng Cư, dự án khu du lịch sinh thái 2 bên bờ Sông Đơ. Tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ đầu tư một số tuyến đường giao thông liên khu phố. Triển khai thực hiện dự án khu dịch vụ thương mại Phường Băc Sơn và các khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thị xã .

         Tập trung ra quân chỉnh trang đô thị theo tinh thần chỉ thị số 01 của Ban thường vụ Thị uỷ. Giải phóng các hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, khu vực khuôn viên bãi biển (Đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến nhà nghỉ Vạn Chài), lựa chọn, thiết kế mẫu mã các ki ốt khuôn viên biển, các trục đường đảm bảo mỹ quan, sạch, đẹp, giải phóng 92 trường hợp xây dựng nhà, quán hàng, lều bạt trái phép trên các trục đường. Giải toả các tụ điểm kinh doanh, chợ cóc làm ảnh hưởng hành lang ATGT và vệ sinh môi trường vv... 

Kiểm tra trật tự đô thị 56 trường hợp, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt 33 trường hợp với số tiền 51,2 triệu đồng, xử lý 45 trường hợp đào phá vỉa hè.Trong 6 tháng có 43 hộ xây dựng mới, đã cấp 41 giấy phép xây dựng đạt 95% (thị xã cấp 34 giấy, xã cấp 7 giấy).  

- Tiếp tục thực hiện NQ32/CP của Chính Phủ về các giải pháp cấp bách, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Thực hiện tốt công tác quản lý vận tải trong dịp tết Nguyên đán và mùa du lịch. 

2. Công tác quản lý Tài Nguyên và Môi Trường:

- Hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính các xã, phường, xây dựng và công bố giá đất thị xã Sầm Sơn năm 2011. Tập trung kiểm kê, phân tích nguồn gốc đất các dự án trên địa bàn để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chỉ đạo các xã phường tập trung  rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân. 6 tháng đầu năm thị xã cấp được 358 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho 180 trường hợp.

- Công tác quản lý tài nguyên nước và môi trường: Đã tổ chức ra quân tổng VSMT, hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch phục vụ khai mạc “Tuần văn hoá - du lịch Sầm Sơn” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng  ngày môi trường thế giới 5/6. Chỉ đạo các tổ chức kinh doanh đăng ký xin cấp phép khai thác và xả nước thải ra môi trường.

III. Văn hóa - xã hội:

1. Giáo dục:

Công tác giáo dục từng bước phát triển vững chắc, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Năm học 2010 - 2011 có 102 em đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh .

Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT; THBTVH, an toàn, nghiêm túc đúng quy chế thi của bộ GD&ĐT. Xét kết quả học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu Học 831/834 em đạt tỷ lệ 99,8%. Xét tốt nghiệp THCS  800/806 em, đạt tỷ lệ 99,3%. Chỉ đạo mở các lớp phổ cập giáo dục THCS tại các trường dạy vào ban đêm cho 119 em, góp phần tăng tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Hoàn thành đề án “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2015” trên địa bàn thị xã. Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu mảnh đất, con người, lịch sử văn hoá Sầm Sơn” cho giáo viên và học sinh các nhà trường nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. 

2. Văn hóa - TDTT:

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã, đặc biệt là tuyên truyền các nhóm giải pháp thực hiện nghị quyết HĐND thị xã về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2011. Chỉ thị số 01 của Ban thường vụ Thị uỷ, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Tuyên truyền các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, đặc biệt là tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú và  hiệu quả.

Phối hợp với tỉnh tổ chức thành công các sự kiện “Tuần Văn hoá-du lịch Sầm Sơn năm 2011” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống của thị xã như: Lễ hội đền Độc Cước; lễ hội bánh chưng, bánh dày; lễ hội cầu ngư, bơi chãi. Tiếp tục thực hiện NQ số 04 của BCH đảng bộ thị xã về nâng cao chất lượng trên một số lĩnh vực văn hoá. Kiện toàn ban chỉ đạo “Xây dựng đời sống văn hoá” từ thị đến xã, phường. Chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan đơn vị đăng ký khai trương đơn vị văn hoá. Đến tháng 6/2011 thị xã đã có 49/49 thôn, khu phố có nhà văn hoá, 43/49 thôn, khu phố được công nhận đơn vị văn hoá đạt 87,7%; 31/40 cơ quan, trường học được công nhận đơn vị văn hoá. 6 tháng có 01 cơ quan và 01 phường khai trương đơn vị văn hoá .  

3. Y tế - DSKHH:

- Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân ngày càng được chú trọng và nâng cao. 6 tháng đầu năm số bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện Đa Khoa Sầm Sơn là 18.846 bệnh nhân, đạt 215% kế hoạch, tăng 65% so với cùng kỳ. Số bệnh nhân điều trị nội trú là 4.172 bệnh nhân đạt 204% kế hoạch, tăng 5% so cùng kỳ,  công suất sử dụng giường bệnh đạt 210%.

 Công tác phòng chống dịch được các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp xây dựng và thực hiện tốt, 6 tháng đầu năm  trên địa bàn xuất hiện dịch sốt phát ban, dịch Dubella, quai bị, trung tâm y tế đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp cách ly, hạn chế tối đa tình trạng lây lan, đến nay tình hình dịch đã ổn định. Tổ chức kiểm tra vệ sinh ATTP tại 17 cơ sở sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm và thức ăn đường phố. Tiếp tục kiểm tra tại các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể phục vụ khách du lịch.

- Công tác dân số tập trung thực hiện chiến dịch tăng cường sức khoẻ kế hoạch hóa gia đình, tháng vi chất dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, uống  VitaminA.Tăng cường công tác truyền thông dân số đến từng hộ gia đình, từng đối tượng. 6 tháng đầu năm số sinh là 305 cháu, trong đó số sinh con thứ 3 là 38 cháu, chiếm tỷ lệ 12,4%, giảm 3,26% so với cùng kỳ 2010.

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính và thực hiện CSXH:

* Công tác nội vụ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.Thực hiện tốt công tác đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ công chức năm 2010. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, bố trí đủ số lượng và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách các xã, phường, từng bước sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách chuyên môn phù hợp với năng lực và tiêu chuẩn theo quy định  Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với cán bộ quản lý thuộc các nhà trường trên địa bàn. Triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, phường theo kế họach. Hướng dẫn các xã, phường tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND theo quy định của pháp luật.

* Công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả, các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã đã rà soát các phần công việc của đơn vị để đưa ra thực hiện tại bộ phận “Một cửa”. Đến tháng 6/2011 đã có 161/169 công việc theo quy định của bộ thủ tục hành chính chung được thực hiện tại bộ phận “Một cửa” của Thị xã. Việc thực hiện đề án 30 của chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện, góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân.

* Công tác chính sách xã hội đã hoàn thiện việc lập danh sách và phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo (giai đoạn 2011-2015). Qua kết quả điều tra tổng số hộ nghèo trên địa bàn theo tiêu chí mới là 1.788 hộ chiếm tỷ lệ 12,7%, số hộ cận nghèo là 1.640 hộ chiếm tỷ lệ 11,7%.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà của tỉnh và trung ương cho 1.189 đối tượng chính sách, gia đình người có công trong dịp tết Nguyên Đán với số tiền 214 triệu đồng. Ngân sách thị xã và các xã phường chi thăm hỏi với số tiền gần 65 triệu đồng, tạo điều kiện cho mọi gia đình được đón tết vui vẻ, không có hộ thiếu đói mất bữa. 

- Chỉ đạo các xã, phường nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, rà soát lập danh sách những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bị thiếu đói, đề xuất với tỉnh hỗ trợ 40,15 tấn gạo phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán và thời kỳ giáp hạt.

Tổ chức, triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết định của thủ tướng Chính Phủ. Chỉ đạo UBND các xã, phường và các cơ sở dạy nghề mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, lao động thuộc diện hộ nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia.

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)