Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Hội đồng nhân dân và các Ban của HĐND thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 16 - 07 - 2016
100%

TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn
Võ Mạnh Sơn
Chủ tịch
 
 
 
2
Lê Việt Cường
Phó Chủ tịch
 
 
 
3
Vũ Thị Hoa
Phó Chủ tịch
 
 
 
Ban Kinh tế - Xã hội
1
Vũ Thị Thuỷ
Trưởng ban
 
 
 
2
Tô Duy Long
Phó Trưởng ban 
 
 
 
3
Lưu Hùng Sơn 
Ủy viên
 
 
 
4
Lê Thị Truyền
Ủy viên
 
 
 
5
Đặng Ngọc Vũ
Ủy viên
 
 
 
6
Phan Thị Thu Huyền
Ủy viên
 
 
 
7
Nguyễn Minh Tâm
Ủy viên
 
 
 
Ban Pháp chế
1
Lê Trung Sơn
Trưởng ban
 
 
 
2
Lường Văn Cửu 
Phó Trưởng ban
 
 
 
3
Phạm Gia Ất
Ủy viên
 
 
 
4
Vũ Đình Thịnh
Ủy viên
 
 
 
5
Đào Thị Lý
Ủy viên
 
 
 
6
Lê Ngọc Khanh
Ủy viên
 
 
 
7
Nguyễn Văn Khoa
Ủy viên
 
 
 

<

Tin mới nhất

Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(21/09/2016 10:54 SA)

Phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (12/08/2016 10:54 SA)

Hội đồng nhân dân và các Ban của HĐND thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(16/07/2016 10:54 SA)