Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng ngày 15 - 11 - 2015
100%

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     THÀNH UỶ SẦM SƠN

                   *

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ,

BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ SẦM SƠN

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Chức vụ,

đơn vị công tác

I- BAN THƯỜNG VỤ

1

  Mai Xuân Liêm

15/02/1974 Thạch Thành

  Bí thư Thành ủy Sầm Sơn

2

  Võ Mạnh Sơn

13/7/1971

Thành phố  Thanh Hóa

  Phó Bí thư  Thường trực  Thành ủy

3

  Trương Văn Vang

10/10/1958

Hoằng Hóa

  TV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

4

  Vũ Thị Suất

12/8/1968

Quảng  Tiến

  TV, Trưởng ban  Tổ chức Thành ủy

5

  Vũ Thị Thủy

13/7/1969

Quảng Tiến

  TV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ

6

  Lê Trung Sơn

26/10/1969

Trường Sơn

  TV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

7

  Lê Việt Cường

15/10/1972

Trung Sơn

  TV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

8

  Lê Ngọc Chiến

08/01/1967

Hoằng Hóa

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

9

  Phạm Văn Tuấn

27/02/1976

Bình Minh

Tĩnh Gia

  TV, PCT UBND thành phố

10

  Trần Thanh Bình

05/3/1967

Thái Bình

 TV, Chỉ huy trưởng BCH  Quân sự thành phố

11  Đặng Đình Tại      TV, Trưởng Công an thành phố

II- BAN CHẤP HÀNH

12

  Hoàng Khắc Nhu

02/02/1959

Nam Định

 TUV, Phó Chủ tịch  UBND thành phố

13

  Lê Ngọc Khanh

15/10/1979

Trung Sơn

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Sơn

14

  Phạm Xuân Trưởng

19/7/1971

Vĩnh Lộc

 TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức  Thành ủy

15

  Lê Doãn Lương

13/4/1976

Quảng Cư

 TUV, Phó CN UBKT

16

  Đào Thị Lý

20/12/1971

Yên Định

 TUV, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố

17

  Phạm Gia Ất

02/01/1966

Quảng  Cư

 TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

18

  Vũ Đình Dinh

10/6/1958

Quảng  Cư

 TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

19

  Nguyễn Thị Thanh

10/02/1978

Quảng Tiến

 TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

20

  Nguyễn Văn Khoa

12/01/1972

Quảng Tiến

 TUV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố

21

  Nguyễn Minh Tâm

15/11/1982

Quảng Tiến

 TUV, Bí thư Thành đoàn Sầm Sơn

22

  Lưu Hùng Sơn

13/10/1974

Hậu Lộc

 TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy

23

  Hoàng Trung Kiên

15/8/1962

Thiệu Hóa

 TUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo

24

  Nguyễn Ngọc Vui

3/02/1960

Hoằng Hóa

 TUV, Chánh Thanh tra, UBND thành phố

25

  Văn Đình Trung

4/05/1958

Bắc Sơn

 TUV, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, UBND thành phố

26

  Nguyễn Trọng Dương

9/9/1965

Hoằng Hóa

 TUV, Trưởng phòng Nội vụ, UBND thành phố

27

  Nguyễn Ngọc Bích

18/12/1966

Hoằng Hóa

 TUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố

28

  Bùi Thế Huệ

25/02/1960

Triệu Sơn

 TUV, Bí thư Chi bộ  VKS ND thành phố

29

  Hoàng Tuấn Hùng

18/6/1962

Hoằng Hóa

 TUV, Bí thư Đảng ủy Chi cục  Thuế Sầm Sơn

30

  Phan Viết Linh

26/6/1974

Trường Sơn

 TUV, Phó Bí thư Đảng ủy, GĐ Công ty CP MT ĐT và DV - DL

31

  Ngô Hữu Biên

01/4/1973

Quảng Cư

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Cư

32

  Vũ Thị Hoa

14/01/1970

Trường Sơn

 TUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

33

  Vũ Đình Thịnh

16/6/1967

Quảng  Tiến

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Tiến

34

  Cao Văn Hùng

6/8/1968

Trường Sơn

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường  Trường Sơn

35

  Trịnh Tứ Hiệp

8/3/1968

Trung Sơn

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường  Trung Sơn

 

<

Tin mới nhất

Thường trực Thành uỷ, các ban xây dựng Đảng - Văn phòng Thành ủy(11/10/2019 7:57 SA)

Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Sầm Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020(17/11/2015 4:19 CH)

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ...(15/11/2015 10:40 SA)