Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 8. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2011

Đăng ngày 01 - 12 - 2011
100%

Phần I
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8
 
I. VỀ KINH TẾ
1. Các ngành dịch vụ
- Du lịch: Tháng 8 là tháng cuối mùa hè nên lượng khách đến Sầm Sơn đã giảm nhiều so với tháng trước. Thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, phường tập trung quản lý tốt các hoạt động du lịch để tránh tư tưởng chợ chiều, Tuy nhiên trong tháng tình hình ép giá, ép khách vẫn còn sảy ra ở một số cơ sở kinh doanh, do đó đã làm ảnh hưởng đến môi trường hoạt động du lịch của thị xã. Trước tình hình đó cấp uỷ, chính quyền thị xã đã chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, lập lại trật tự kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho du khách đến với Sầm Sơn.
Trong tháng thị xã đón được 205.000 lư­ợt khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 410.000 ngày khách, tăng 13,1% so với cùng kỳ; Doanh thu ư­ớc đạt 65 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng thị xã đón được 1.745.000 lượt khách, bằng 87,3% kế hoach, tăng 4,5% so cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 3.515.000 ngày khách, bằng 92,5% kế hoạch, tăng 12,5% so cùng kỳ; doanh thu 790 tỷ đồng, bằng 93,4% kế hoạch, tăng 25,4% so cùng kỳ.
- Về Thư­ơng mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ­ước đạt 38 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tổng 8 tháng ước đạt 459 tỷ đồng, bằng 76,5% kế hoạch, tăng 38,3% so cùng kỳ. 8 tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng của giá các mặt hàng tiêu dùng trong nước và khu vực tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu và lương thực, thực phẩm, song hoạt động dịch vụ thương mại cơ bản vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách.
2. Công nghiệp - TTCN
Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN tháng 8 (tính theo giá cố định) ước đạt 8.923 triệu đồng, tăng 18,4% so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng ước đạt 55.356 triệu đồng, bằng 70,7% kế hoạch, tăng 15,3% so cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: Đá lạnh, nước mắm, hàng mộc dân dụng, cửa sắt.
 
3. Khai thác và nuôi trồng Thuỷ sản
Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản trong tháng ước đạt 1.321 tấn, tăng 3,7% so cùng kỳ. Tổng 8 tháng đạt 10.583 tấn, bằng 67,5% kế hoạch, tăng 15,2% so cùng kỳ.
- Khai thác Hải sản: Sản lượng khai thác tháng 8 đạt 1.306 tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đạt 10.452 tấn (Trong đó: cá 8.301 tấn, tôm 290 tấn, mực 1861 tấn) bằng 67,5% kế hoạch, tăng 15,2% so cùng kỳ. Ngành khai thác hải sải đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn khó khăn ngư trường khai thác bị thu hẹp, nghề lưới vây kém hiệu quả. Thị xã  đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh triển khai thực hiện các mô hình khuyến ngư cho các chủ tàu.
- Nuôi trồng Thuỷ sản: Sản lư­ợng nuôi trồng tháng 8 đạt 15 tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đạt 131 tấn, bằng 65,5% kế hoạch, tăng 23,5% so cùng kỳ. Thị xã tiếp tục chỉ đạo các chủ đồng chăm sóc phòng trừ dịch bệnh và thu hoạch tôm sú đúng thời vụ, đồng thời thả nuôi tôm vụ hè thu và tu bổ hệ thống nuôi trồng.
4. Nông - Lâm nghiệp
- Diện tích gieo trồng vụ mùa 2011 ước đạt 358,3 ha, bằng 100,9% so với cùng kỳ, trong đó: diện tích lúa 250 ha, rau màu các loại 108 ha  . Trong tháng đã tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ mùa, kiểm tra công tác phòng, chống  dịch cho gia súc, gia cầm.
- Lâm nghiệp: Tiếp tục bảo vệ cây trồng đ­ường phố, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển, không để sảy ra cháy rừng và chặt phá cây trồng. Thị xã đã đấu mối với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi cục thuỷ lợi hỗ trợ việc cải tạo và nâng cấp hồ chứa nước trên núi trường lệ, phục vụ cho công tác chăm sóc cây trồng và phòng chống cháy rừng. 
- Công tác phòng chống lụt bão được thị xã quan tâm chỉ đạo, các xã, phường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn theo phưong châm “ 4 tại chỗ”. Điều tra, đánh gía hiện trạng đê điều, các công trình phòng chống lụt bão.
5. Tài chính
- Trong tháng  thu ngân sách nhà nước ­ước đạt 9.580 triệu đồng. Tổng thu 8 tháng đạt 41.030 triệu đồng, bằng 74,9% dự toán tỉnh giao, bằng 59,7% dự toán HĐND giao, giảm 16,7 % so với cùng kỳ.
- Chi ngân sách địa phương tháng 8 là 13.550 triệu đồng. Tổng chi 8 tháng là 86.900 triệu đồng, bằng 89,4% dự toán HĐND giao, tăng 45,3% so cùng kỳ. Trong đó: Ngân sách thị xã chi 73.550 triệu đồng, bằng 138,2% dự toán giao, tăng 40,6% so cùng kỳ; ngân sách xã, phường chi 13.500 triệu đồng, bằng 101% dự toán giao, tăng 78,2% so với cùng kỳ.
Trong tháng thị xã tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, kiểm kê giải phóng mặt bằng và thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật các dự án trên địa bàn thị xã. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 02 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011 - 2020.
 
II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Quản lý đô thị
-  Hoàn thiện đề án nâng cấp thị xã Sầm Sơn lên đô thị loại III, để trình HĐND thị xã và các cơ quan cấp tỉnh.
-  Chỉ đạo các phòng ban quan chức năng, UBND các xã, phường  thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách hộ trợ hộ nghèo về nhà ở.
- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý quy hoạch trên địa bàn thị xã. Tổ chức cắm mốc giới dự án khu du lịch sinh thái Quảng Cư, khu du lịch sinh thái sông Đơ, khu du lịch sinh thái cửa Trường Lệ… Lập quy hoạch các khu dân cư, khu tái định cư.
- Tiếp tục thực hiện  việc gắn tên số nhà ở các trục đường của phường Trường Sơn, Bắc Sơn và Trung Sơn; Chỉ đạo phường Quảng Tiến thực hiện việc đặt, gắn  tên đường phố và gắn biển  số nhà.
- Thẩm định và kiểm tra hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình thuộc thị xã và xã, phường quản lý. Hướng dẫn các xã, phường thực hiện các dự án giao thông liên thôn, khu phố .
- Chỉ đạo các xã phường và Đội qui tắc kiểm tra, đôn đốc, tăng cường công tác Quản lý đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường. Trong tháng đã lập biên bản 13 trường hợp, xử phạt 12 trường hợp với số tiền 1.150.000 đồng; tạm giữ 2 xe xích lô, 5 xe đẩy và xe đạp, 9 ô dù, biển quảng cáo treo đặt sai qui định. Tháo dỡ 7 hàng quán, lều bạt dựng trái phép lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Giải toả 5 lần các chợ cóc. Xử lý 7 trường hợp đào phá vĩa hè, đổ rác, nước thải, chất thải, để vật liệu xây dựng sai qui định.
 - Tiếp tục thực hiện nghị quyết 32/NQ-CP của chính phủ về các giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Tổ chức sơ kết công tác an toàn giao thông 8 tháng đầu năm, ra quan thực hiện tháng an toàn giao thông (Tháng 9 hàng năm).
2. Công tác quản lý Tài Nguyên và Môi Trường
- Công tác quản lý đất đai: Tập trung công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015. triển khai xây dựng giá đất thị xã năm 2012 và thực hiện công tác kiểm kê bồi thường GPMB các dự an trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện việc cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân trong tháng cấp được 37 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Công tác quản lý nước và môi trường: Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước và xả nước thải ra môi trường. Thực hiện chương trình môi trường nông thôn.
 
III. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục
- Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2010 – 2011 và triển khai nhiệm vụ  năm học mới 2011 – 2012. Giao chỉ tiêu phát triển sỹ số, quy mô trường, lớp học năm học 2011- 2012 cho các nhà trường.
- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Tuyển sinh 100% học sinh trong độ tuổi tiểu học vào lớp 1 và 100% học sinh trong độ tuổi vào lớp 6 THCS.
- Chỉ đạo các trường hoàn thành việc khai giảng năm học mới 2011 - 2012 vào ngày 5/9/2011 theo qui định .
2. Văn hóa - Thông tin - TDTT
- Tổ chức tập huấn  công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn thị xã; triển khai mô hình điểm phòng chống bạo lực gia đình tại phường Trung Sơn; tiếp tục triển khai chỉ thị 27/CT của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở cơ sở.
- Tập trung chỉ đạo công tác quản lý di tích, phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan và dâng hương.
- Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã, chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9. Tuyên truyền, phải ánh gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền về tháng an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã.
- Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường thực hiện quy hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2010 - 2020.
3. Y tế - KHHGĐ&TE
- Y tế: Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo, chế độ trực ban, trực cấp cứu được duy trì tốt. Thực hiện đôn đốc, kiểm tra công tác cấp cứu, điều trị tiêu độc, khử trùng, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch, chủ yếu là dịch sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng. Sơ kết công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Dân số KHHGD: Chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt chính sách Dân số và Kế Hoạch hóa gia đình, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3. Rà soát thông tin cá nhân, hộ gia đình để chuyển đổi sổ theo dõi về dân số – KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn thị xã.
4. Công tác Nội vụ - Lao động TBXH
- Công tác nội vụ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý  phòng Tài chính – KH và phòng Kinh tế. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ đối với cán bộ tại các xã, phường. Rà soát cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường để xây dựng kế hoạch biên chế cho các đơn vị. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.
- Công tác lao động - TBXH:
+ Thực hiện kế hoạch điều tra cung – cầu lao động ở các xã phường và doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo việc mua và cấp thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi .
+ Thực hiện tốt việc chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội và các đối tượng trợ cấp khác.
+ Triển khai cuộc vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam của thị xã và quỹ vì người nghèo năm 2011.
5. Thanh tra - Tư­ pháp
- Công tác Thanh tra: Công tác tiếp dân đư­ợc duy trì thư­ờng xuyên, trong tháng đã tiếp 6 lư­ợt công dân, nội dung chủ yếu là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường chưa thoả đáng khi nhà nước thu hồi đất, đề nghị nhà nước quan tâm giúp đỡ trẻ em không còn cha mẹ.
Trong tháng đã tiếp nhận 07 đơn thư của công dân, trong đó: Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã 1 đơn; Chủ tịch UBND xã, phường 03 đơn, các phòng ban chuyên môn  03 đơn.
- Công tác Tư­ pháp:Triển khai thực hiện việc tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành trong năm 2011. Tăng cư­ờng công tác rà soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật.
Bổ sung 105 đầu sách pháp luật và 2.500 tờ rơi hỏi, đáp pháp luật cho các xã, phường, thôn, khu phố những quy định mới về tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ… Chỉ đạo xã, phường thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; phát huy vai trò của các tổ hoà giải tại cơ sở; thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý.
IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Quốc phòng
Duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. An ninh
- An ninh quốc gia: Công tác an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ diễn ra bình thường. Tuy nhiên qua công tác nắm tình hình được biết Linh mục Nguyễn Cao Vinh - Quản xứ Sầm Sơn đang chuẩn bị các điều kiện để đi dự đại hội giới trẻ Công giáo tại Tây Ban Nha, đối tượng Phạm Văn Điệp (Xã Quảng Tiến) tiếp tục đi Hà Nội để tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
- Trật tự ATXH:
+ Phạm pháp hình sự sảy ra 3 vụ : 01 vụ mất tiền của công ty TNHH Lâm Phúc thị xã Cẩm phả - Quảng ninh tại nhà nghỉ Đức Thành với số tiền 820 triệu đồng; 01 vụ bắn nhau gây thương tích, 01 vụ cố ý gây thương tích.
+ Tai nạn giao thông không sảy ra .
+ Va quệt giao thông 02 vụ, 5 người bị thương nặng .
+ Chết đuối do tắm biển 2 vụ, 02 người chết .
 
 
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2011
- Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý các hoạt động dịch vụ, du lịch. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch. Chuẩn bị Tổng kết công tác du lịch năm 2011 và định hướng phát triển du lịch năm 2012. Xây dựng đề án tổ chức phố đi bộ, tổ chức “Trung tâm mở”. Triển khai thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ thị xã về nâng cao chất lượng du lịch đến năm 2015.
- Tập trung chỉ đạo khai thác cá vụ Nam, tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật trong khai thác và nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo chăm sóc,  phòng, chống bệnh cho cây trồng. Thực hiện tốt việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh  cho gia súc, gia cầm. .
- Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt phư­ơng án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chủ động phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.
- Tập trung công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế khối khách sạn, nhà nghỉ, phấn đấu thu dứt điểm trong tháng 9/2011.
- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu giá đất các dự án trên địa bàn thị xã như: Dự án khu du sinh thái cửa Trường Lệ; dự án khu du lịch sông Đơ; Khu trung tâm thương mại Bắc Sơn; khách sạn Hồng Thắng - Quảng Cư và các khu xen cư, tái định cư. vv...
- Triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011 - 2020.
- Tập trung quản lý tốt công tác qui hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra trật tự đô thị. Tiếp tục hoàn chỉnh đề án phát triển thị xã Sầm Sơn thành đô thị loại III để trình Tỉnh phê duyệt.
-  Thực hiện việc tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa. Hoàn thiện công tác điều tra khảo sát xây dựng giá đất năm 2012.
- Tổ chức kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
- Chỉ đạo công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động theo Chương trình mục tiêu dạy nghề của tỉnh. Thực hiện công tác đào tạo khuyến công cho cán bộ xã phường theo Quyết định 1956/TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch thời gian, quy trình, thủ tục thực hiện bộ thủ tục hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giải quyết công việc .
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại xã Quảng Cư. Tích cực tuyên truyền các văn bản luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)