Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn 9 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011

Đăng ngày 02 - 12 - 2011
100%

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM
         
9 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do lãi vay ngân hàng và giá cả một số nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, đặc biệt là giá điện, giá lương thực, thực phẩm đã làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân, song nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục ổn định và có buớc phát triển. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Đời sống nhân dân được cải thiện.
I. VỀ KINH TẾ:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm ước đạt 18,1%, tăng 0,8% so với cùng kỳ.
Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.686,3 tỷ đồng, đạt 85,2% kế hoạch năm, tăng 22,4% so cùng kỳ. Trong đó:
+ Ngành dịch vụ đạt 1.339 tỷ đồng, bằng 93,6% kế hoạch, tăng 27,3% so CK (giá trị du lịch đạt 825 tỷ đồng, dịch vụ khác 514 tỷ đồng).
+ Ngành Nông - Lâm - Thuỷ sản đạt 187 tỷ đồng, bằng 62,1% kế hoạch, tăng 4,5% so CK (giá trị thuỷ sản: 164 tỷ đồng, nông - lâm nghiệp 23 tỷ đồng).
+ Ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt 160 tỷ đồng, bằng 64,5% kế hoạch, tăng 9,6% so cùng kỳ.
1. Dịch vụ:
 -Hoạt động du lịch được thị xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 01/CT-TU của Ban thường vụ Thị uỷ về đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và khai trương du lịch năm 2011. UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chức năng, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, văn bản quản lý du lịch. Tổ chức triển khai đồng bộ đến các xã, phường, các thành phần kinh tế trên địa bàn để mọi người hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND thị xã, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ - du lịch năn 2011.
Công tác tuyên truyền quảng bá, tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực đặc biệt được quan tâm. Các nghành cấp thị đã phối hợp với sở du lịch, các trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, các doanh nghiệp tổ chức 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 2.100 đối tượng tham gia kinh doanh dịch vụ - du lịch. Thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn học viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch, nâng cao nhận thức về văn hoá giao tiếp ứng xử và phong cách phục vụ.
Công tác ANTT, VSMT, ATGT, bảo hiểm tắm biển được các đơn vị chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả, xử lý nghiêm túc các đối tượng vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ.
UBND thị xã phối hợp với sở Văn hoá - Thể thao và du lịch tổ chức thành công “Tuần Văn hoá - Du lịch Sầm Sơn” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã, đây là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động hướng tới năm du lịch quốc gia được tổ chức tại Thanh Hoá vào năm 2015.
9 tháng đầu năm thị xã đón được 1,825 triệu lượt khách, đạt 91% kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 3,650 triệu ngày khách, đạt 98% kế hoạch, tăng 12,4% so cùng kỳ; doanh thu ước đạt 825 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch, tăng 27,3% so cùng kỳ.
Nhìn chung hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch chấp hành tốt các quy định của thị xã. Tuy nhiên tình trạng ép giá, ép khách, trò chơi đánh bạc trá hình vẫn còn diễn ra công khai, đặc biệt là những tháng cuối của mùa hè đã gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một đô thị du lịch biển.  
 - Hoạt động thương mại cơ bản ổn định và phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 502 tỷ đồng, bằng 83,6% kế hoạch, tăng 34,6% so cùng kỳ. 9 tháng đầu năm giá cả một số mặt hàng tăng cao, song hàng hóa vẫn  đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.
- Dịch vụ vận tải ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. Khối lư­ợng vận chuyển hàng hóa 9 tháng ước đạt  đạt 134 ngàn tấn, luân chuyển 44,27 triệu tấn/km, tăng 7,1% so cùng kỳ. Vận tải hành khách đạt 349 ngàn lượt, luân chuyển 8,15 triệu người/km, tăng 10,3% so CK.
- Hoạt động Bưu chính viễn thông và Điện lực thường xuyên cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng thông tin liên lạc, hệ thống điện chiếu sáng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất cho nhân dân và du khách.
- Hoạt động Tài chính Ngân hàng :
 + Tổng thu ngân sách nhà nư­ớc 9 tháng đầu năm ước đạt 45.200 triệu đồng, bằng 82,5% dự toán tỉnh giao, bằng 65,6% dự toán HĐND thị xã giao, giảm 33,7% so cùng kỳ. 
 Chi ngân sách địa phương 9 tháng ước chi: 98.080 triệu đồng, bằng 96,5% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 33,4% so với cùng kỳ.
Trong đó: Ngân sách thị xã chi 81.030 triệu đồng, bằng 91,8% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 27,7% so với cùng kỳ.
Ngân sách xã, phường chi 17.050 triệu đồng, bằng 127,6% dự toán thị xã giao, tăng 69% so cùng kỳ.
9 tháng đầu năm thị xã đã tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ là do thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đạt thấp. Chi ngân sách tăng cao chủ yếu là chi thường xuyên do tăng lưong tối thiểu và chi chương trình mục tiêu ngân sách tỉnh cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Thị xã đã tập trung chỉ đạo công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và các nhiệm vụ chính trị khác. Tuy nhiên công tác kiểm kê, đền bù một số dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
- Hoạt động Ngân hàng tuy gặp nhiều khó khăn, song lượng vốn huy động của các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn vẫn đảm bảo. 9 tháng đầu năm lượng vốn huy động đạt 1.275,9 tỷ đồng, doanh số cho vay 1.140,4 tỷ đồng; doanh số thu nợ 558 tỷ đồng; tổng dư nợ là 1.691,6 tỷ đồng, trong đó nợ xấu là 7,28 tỷ đồng.
Nhìn chung hoạt động của các ngân hàng đã quan tâm đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên việc lãi xuất ngân hàng tăng cao và lên xuống thất thường  đã làm ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất, kinh doanh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn. 
 - Công tác Quản lý thị trường đã tập trung triển khaivà thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, đặc biệt là việc kiểm tra niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh.
9 tháng đầu năm kiểm tra 159 vụ, số vụ sử lý là 88 vụ, trong đó 3 vụ phạt cảnh cáo, 85 vụ phạt vi phạm hành chính, với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 114,85 triệu đồng, các lỗi vi phạm nhiều chủ yếu là vi phạm về niêm yết giá, giấy phép kinh doanh và nhãn mác hàng hoá.... Do làm tốt công tác quản lý và xử lý các vi phạm, công tác quản lý thị trường đã góp phần ổn định trật tự kinh doanh trên địa bàn.
-Giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 9,7 triệu USD, bằng 78,8% kế hoạch, tăng 34,6% so cùng kỳ (trong đó: Cá đông lạnh 1.720 tấn, Mực khô 325 tấn, Tôm 45 tấn). Tuy nhiên nguồn thu từ xuất khẩu lao động và nguồn thu tại chỗ của nghành du lịch của thị xã còn hạn chế, hàng xuất khẩu chủ yếu là qua đường tiểu ngạch và uỷ thác xuất khẩu, hàng hoá còn đơn điệu về mẫu mã, chủng loại nghèo nàn, chủ yếu là dưới dạng nguyên liệu sơ chế.
- 9 tháng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 287 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch, giảm 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó vốn NSNN 33,6 tỷ đồng, vốn các thành phần kinh tế khác 253,4 tỷ đồng (vốn XDCB 168 tỷ đồng chiếm 58% tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn).
Vốn đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm đạt thấp là do chính phủ thắt chặt chi tiêu, tạm dừng các công trình XDCB chưa thực sự cần thiết để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
2. Nông - Lâm - Thuỷ Sản:
-  Tổng diện tích gieo trồng năm 2011 là 830,56 ha, bằng 98.4% KH, giảm 1,6% so CK. Trong đó: vụ đông 70 ha, vụ chiêm 402,3 ha, vụ mùa 358,26 ha.
Năng suất lúa cả năm ước đạt 32,7 tạ/ha, giảm 01 tạ so với năm trước. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.641 tấn , đạt 91,2% so kế hoạch, giảm 3,6% so với năm 2010.
Chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định và có xu hướng tăng, do làm tốt công tác phòng chống dịch nên đã hạn chế được dịch bệnh phát sinh. Tổng đàn trâu, bò hiện có 848 con, đàn lợn 7.100 con, gia cầm 32.000 con.
- 9 tháng đầu năm thị xã trồng được 15,8 ngàn cây phân tán và cây trồng đường phố, giảm 12,2% so với cùng kỳ. Thị xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng, bảo vệ tài nguyên rừng và phòng chống cháy rừng.
- Công tác PCLB thực hiện tương đối tốt, hầu hết các chỉ tiêu vật tư đều chuẩn bị đầy đủ với phương châm “4 tại chỗ”, các phương án của thị xã, các ngành và các xã, phường đều được xây dựng cụ thể, sẵn sàng ứng cứu khi có mưa bão sảy ra.
-  Sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 11.964 tấn, bằng 76,3% kế hoạch, tăng 13,35% so cùng kỳ. Trong đó:
+ Sản lượng khai thác hải sản biển đạt 11.816 tấn (bao gồm: Cá 9.387 tấn, Tôm 332 tấn, Mực 2.097 tấn).
+ Sản lượng nuôi trồng đạt 148 tấn, bằng 74% KH, tăng 4,2% so cùng kỳ.
Nhìn chung 9 tháng đầu năm thời tiết thuận lợi cho ngư dân khai thác đánh bắt thuỷ sản, sản phẩm tuy có tăng so với cùng kỳ song đời sống ngư dân vẫn gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu tiếp tục tăng cao, thị trường khai thác ngày càng thu hẹp, nguồn lợi thuỷ sản cạn kiệt, thu nhập người lao động không tương xứng với chi phí sản xuất.
3- Công nghiệp - TTCN: Giá trị sản xuất Công nghiệp ước đạt 61.185 tỷ đồng, bằng 83,1% kế hoạch, tăng 15,3% so cùng kỳ. Các sản phẩm tăng chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm như nước mắm, mắm chượp, vật liệu xây dựng, sản phẩm mỹ nghệ..Tuy nhiên sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá điện đã làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Mặt hàng sản xuất còn đơn điệu, nhỏ lẻ, phân tán, chưa có sự quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển ngành hàng.
II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:
1. Quản lý đô thị:
-  UBND thị xã đã thực hiện công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch chung xây dựng, cải tạo và mở rộng không gian thị xã; quy hoạch chi tiết dự án khu du lịch sinh thái Quảng Cư, Trình UBND tỉnh thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn là đô thị loại III. Triển khai thực hiện các dự  án khu du lịch sinh thái 2 bên bờ Sông Đơ, khu du lịch sinh thái cửa Trường Lệ. khu dịch vụ thương mại phường Bắc Sơn và các khu xen cư, tái định cư trên địa bàn.Tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ đầu tư một số tuyến đường giao thông liên thôn, khu phố trên đại bàn thị xã.
 Tập trung ra quan chỉnh trang đô thị theo tinh thần chỉ thị sơ 01 của ban thường vụ Thị Uỷ, giải phóng các hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, khu vực khuôn viên bãi biển (đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến nhà nghỉ Vạn Chài)         Chỉ đạo phường Quảng Tiến phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch đặt tên đường phố, gắn biển số nhà trên các trục đường chính.
9 tháng đầu năm số hộ xây dựng mới trên địa bàn là 61 hộ, đã cấp được 54 giấy phép xây dựng, đạt 89% (thị xã cấp 44 giấy, các xã cấp 10 giấy). Kiểm tra trật tự đô thị, lập biên bản vi phạm 241 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm quy hoạch xây dựng 08 trường hợp; vi phạm về trật tự đô thị 233 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 98 triệu đồng, tháo dỡ 152 hàng quán, nhà tạm trái phép, thu giữ nhiều phương tiện vi phạm trật tự đô thị, trật tự ATGT.
 Nhìn chung công tác quản lý đô thị và trật tự đo thị đã có nhiều cố gắng và từng bước đi vào nề nếp, các xã, phường, cơ quan đơn vị đều thực hiện nghiêm túc quy hoạch được duyệt. ý thức của nhân dân từng bước được nâng cao nên chấp hành nghiêm túc các quy định của UBND thị xã về việc xin cấp giấy phép trước khi xây dựng, nhằm hạn chế việc vi phạm quy hoạch.
2. Tài nguyên và Môi trường:
* Công tác quản lý đất đai:  Hoàn thiện trình sở tài nguyên môi trường nghiệm thu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính các xã, phường. Hoàn thiện và công bố giá đất chi tiết của thị xã năm 2011 và xây dựng giá đất năm 2012. Thực hiện nghiêm túc công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã.
Kiểm tra đôn đốc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 9 tháng đầu năm đã cấp được 517 giấy. Thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho 422 trường hợp tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho 350 trường hợp.
* Công tác quản lý nguồn nước và môi trường: Triển khai thực hiện tốt phương án đảm bảo VSMT, phục vụ mùa du lịch. Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày khí tượng thuỷ văn, ngày nước thế giới  năm 2011. Thực hiện thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường cho 02 đơn vị, Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép của các cơ sở trên địa bàn phường Quảng Tiến và xã Quảng Cư.
Công tác quản lý đất đai và môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết kịp thời các đơn thư, song công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo cơ sở chấp hành luật bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc vi phạm về xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
III. VĂN HÓA - XÃ HỘI:
1. Giáo dục:
Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, nề nếp, kỷ cương, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Năm học 2010-2011 tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 257 em đạt giải (THPT: 130; MN, TH, THCS: 126 em, GDTX&DN 01 em), trong đó có 5 em đạt giải nhất, 47 em đạt giải nhì. Thi học sinh giỏi cấp thị có 645 em đạt giải, trong đó có 74 em đạt giải nhất, 186 em đạt giải nhì. Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp an toàn, đúng quy chế. Kết quả thi tốt nghiệp THPT, THBTVH đạt 100%, (có 168 em đậu vào các trường đại học, 347 em đậu vào các trường cao đẳng). Xét kết quả hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%, xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,4%. UBND thị xã đã chỉ đạo ngành giáo dục tập trung rà soát đối tượng trong độ tuổi phổ cập THCS, mở các lớp phổ cập tại các trường, kết quả đã xét tốt nghiệp bổ túc THCS cho 121/123 em .
Năm học 2011- 2012 xây dựng mới 6 phòng học kiên cố, tiếp nhận 12.274 học sinh vào năm học mới, tăng 4% so với năm học trước (trong đó: mẫu giáo 2.075 cháu, tăng 18,6%; Tiểu học: 5.019 học sinh, tăng 4,9%; THCS 3.065 học sinh, giảm 2,8%; THPT 2.124 học sinh, tăng 0,4%).
Công tác giáo dục tuy có nhiều chuyển biến tích cực, song tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm.
2. Văn Hóa - TDTT:
- Công tác tuyên truyền đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã, các nhóm giải pháp thực hiện nghị quyết HĐND thị xã về phát triển KT-XH,QP-AN năm 2011, chỉ thị số 01 của ban thường vụ thị Uỷ, nghị quyết số 11 của chính phủ, đặc biệt là tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Phối hợp với tỉnh tổ chức thành công các sự kiện “ Tuần văn hoá- du lịch Sầm Sơn” gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống của thị xã. Chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký khai trương đơn vị văn hoá. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Công tác TDTT được quan tâm chú trọng, phong trào TDTT quần chúng được phát huy mạnh mẽ, đa dạng và phong phú. Thị xã đã tập trung chỉ đạo tham gia đầy đủ các phong trào thể thao theo kế hoạch của Tỉnh.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế đó là: việc triển khai thực hiện nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ thị xã về văn hóa hiệu quả chưa cao, tiến độ đăng ký khai trương cơ quan, đơn vị văn hoá đối với khối doanh nghiệp,  khách sạn, trường học còn chậm.
3. Y tế - DS KHHGD:
- Ngành Y tế đã chú trọng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu  khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
9 tháng đầu năm số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện: 24.932 lượt bệnh nhân đạt 214% so kế hoạch. Số bệnh nhân điều trị nội trú là 5.822 bệnh nhân, đạt 213% kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh đạt 218%.
Công tác phòng chống dịch được các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp và thực hiện tốt, 9 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã xuất hiện dịch sốt phát ban, Dubella, quai bị.Trung tâm y tế đã chủ động tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng chống dịch nên trên địa bàn không có dịch lớn sảy ra.
Tổ chức tập huấn 4 lớp về vệ sinh ATTP cho trên 200 học viên trong các cơ sở kinh doanh du lịch, chế biến thực phẩm, thức ăn đường phố. Tiến hành kiểm tra 84 cơ sở, xử lý hành chính 23 cơ sở với số tiền phạt là 31,5 triệu đồng.
- Công tác dân số KHHGĐ được chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của nhà nước về công tác dân số. 9 tháng đầu năm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của thị xã là 12,4%, giảm 3,6% so với cùng kỳ 2010. Tuy nhiên các đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao là: xã Quảng Cư 21,3%. phường Trường Sơn 17%, phường Trung Sơn 14%. Điều đáng quan tâm là tỷ lệ mất cân bằng về giới tính trên địa bàn thị xã ngày càng cao 135 bé trai /100 bé gái.
4. Công tác chính sách xã hội:
- Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động theo chương trình mục tiêu của tỉnh. Phối hợp với các nghành xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch.  
- Chỉ đạo xã, phường thường xuyên  kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân để có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn .Rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở để xét hỗ trợ.  
Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán và ngày thương binh liệt sỹ. Đề xuất tỉnh hỗ trợ 41,15 tấn gạo phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán và thời kỳ giáp hạt. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội khác.
5. Công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính:
- Công tác tổ chức cán bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-1016. Kiểm tra, rà soát việc bố trí cán bộ công chức cấp xã, bố trí đủ số lượng ,phù hợp với năng lực và tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện việc tiếp nhận và phân công công tác đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý trong cơ quan hành chính và nhà trường. Tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã theo kế hoạch.
phối hợp với  MTTQ và các đoàn thể của thị xã, tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ của đạo công giáo, đạo phật giáo trên địa bàn thị xã.
 - Công tác cải cách hành chính được thị xã tập trung chỉ đạo nên hoạt động tương đối có hiệu quả, các công việc tại các phòng ban chuyên môn được đưa ra thực hiện tại bộ phận “ Một cửa”, tính đến tháng 9/2011đã có 169/169 số việc theo quy định của bộ thủ tục hành chính chung được thực hiện tại bộ phận “ Một cửa” của thị xã, tiếp nhận 2.605 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91% Triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho cán bộ, công chức các phòng ban cơ quan.
 
  IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG - PBPL VÀ GIẢI QUYẾT KHỨU NAỊ, TC:
1. Quốc phòng:
Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định. Chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch quân sự - quốc phòng năm 2011, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng. Tổ chức huấn luyện 39/39 đơn vị dân quân tự vệ với quân số tham gia 749/921 đồng chí đạt 89,3% , bố trí 921 chiến sỹ dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 1,47% so với tổng dân số trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch B và tổ chức diễn tập quân sự .
Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng trong các nhà trường cho 2.026/2026 học sinh thuộc trường THPT Sầm Sơn và trường THPT Nguyễn Thị Lợi. Xây dựng tốt phương án PCLB, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. An ninh:
- Tình hình an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn đảm bảo ổn định và tương đối tốt. Hoạt động tội phạm hình sự, tội phạm nguy hiểm không xảy ra. Trật tự ATGT, trật tự công cộng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm đó là: Một số hoạt động lễ nghi của giáo sứ Sầm Sơn và phật giáo khi tổ chức không xin phép chính quyền địa phương, nhằm phô trương thanh thế, củng cố hội đoàn và phát triển đạo.
9 tháng đầu năm có 42 đoàn gồm 578 người nước ngoài đến địa bàn,   khách vào địa bàn chủ yếu là thăm quan du lịch, làm ăn buôn bán  và thăm thân, qua nắm tình hình không có dấu hiệu vi phạm.
- Trật tự an toàn xã hội: + Phạm pháp hình sự sảy ra 34 vụ. Trong đó: Đánh bạc 08 vụ, cưỡng đoạt tài sản 02 vụ, cố ý gây thương tích 04 vụ, trộm cắp tài sản 19 vụ , gây rối trật tự công cộng 01vụ. Tài sản thiệt hại gồm 11 xe máy, 852 triệu đồng tiển mặt và một số đồ dùng cá nhân khác.
+ Tai nạn giao thông đường bộ 01 vụ 01 người chết, so với cùng kỳ năm 2010 giảm 01 vụ và số người chết giảm 3 người.
+ Va quệt giao thông 11 vụ,14 người bị thương; tai nạn tắm biển 5 người chết.
3.Thanh tra - Tư pháp - Thi hành án:
* Công tác thanh tra: Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên và tổ chức tốt, tạo sự ổn định tình hình trên địa bàn. 9 tháng đầu năm đã tiếp 50 lượt công dân (trong đó có 2 lượt tiếp dân đông người). Nội dung công dân đến khiếu nại, đề nghị, thỉnh cầu chủ yếu là các quyền lợi về đất đai, đền bù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, bồi thường thiệt hại nứt nhà do làm đường quốc lộ 47.
9 tháng đầu năm tiếp nhận 62 đơn (trong đó có 5 đơn của năm 2010), tăng 31 đơn so với cùng kỳ. Đơn khiếu nại 01, đơn tố cáo 02, đơn đề nghị, thỉnh cầu 59. Qua xem xét nội dung đơn thư, đã phân loại xử lý: Đơn thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND thị xã giải quyết 9 đơn, các phòng ban chuyên môn 11 đơn, công an thị xã 02 đơn, chủ tịch UBND các xã, phường 23 đơn, số đơn không đủ điều kiện giải quyết là 17 đơn. Số đơn đã giải quyết là 28./45đơn đạt 62%
 Số đơn 9 tháng đầu năm tăng cao nguyên nhân là do mở rộng đường quốc lộ 47 và đại lộ Nam sông Mã ảnh hưởng đến đất đai, tài sản nên công dân có  đơn đề nghị được xem xét bồi thường, tuy nhiên tình hình trên địa bàn  cơ bản vẫn ổn định không phát sinh điểm nóng khiếu kiện phức tạp.
 - Công tác Tư pháp được quan tâm chú trọng, 9 tháng đã tổ chức 2 lớp tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ quy tắc thị xã và các xã, phường .Thực hiện việc thẩm định 22 văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Kiểm tra rà soát 7.739 văn bản ban hành trong năm 2010 (Trong đó thị xã ban hành 3.319 văn bản, xã, phường ban hành 4.420 văn bản). Trang bị thêm 925 đầu sách pháp luật và 2000 tờ rơi cho 34 tủ sách pháp luật tại các xã, phường thôn, khu phố. Hướng dẫn cán bộ tư pháp xã, phường nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý hộ tịch, thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý.
* Công tác thi hành án dân sự: Tổng số vụ việc phải thi hành là 316 việc: Số có điều kiện thi hành là 121 việc, số việc  đã thi hành xong là 120 việc, số vụ việc còn phải thi hành là 196 việc.
Tổng số tiền phải thi hành án là: 9.796,82 triệu đồng: Số có điều kiện thi hành là 6.332,22 triệu đồng; Số tiền đã thi hành được là 6.143,37 triệu đồng (chủ yếu là tài sản bằng nhà), số tiền còn lại phải thi hành là 3.653,45 triệu đồng.
IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THỊ XÃ:
- Ưu điểm: 9 tháng đầu năm UBND thị xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Xây dựng chương trình công tác năm, đặc biệt là xây dựng và triển khai các nhóm giải pháp thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XV, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TU của Ban Thường vụ thị uỷ... Giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị xây dựng phương án, đề án phù hợp với từng nghành, từng nghề, từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm thúc đẩy kinh tế của thị xã phát triển.
Tính đến tháng 9/2011 UBND đã ban hành 3.234 văn bản, trong đó có 42 văn bản quy phạm pháp luật, 07 chỉ thị; 2.253 văn bản cá biệt và 932 văn bản hành chính khác. Các văn bản ban hành đều phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
Lãnh đạo UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Công bố quyết định của chủ tịch UBND Tỉnh về phê duyệt đề án quy hoạch chung, xây dựng, mở rộng và cải tạo thị xã đến năm 2025; Quy hoạch khu du lịch sinh thái Quảng Cư; Trình các cơ quan cấp tỉnh đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn là đô thị loại III ;quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã đến năm 2020; Xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011-2015; đề án nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; .... Ngoài ra UBND thị xã đã tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng; xây dựng nội dung chương trình phục vụ cho hoạt động dịch vụ - du lịch; chỉ đạo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh; giải quyết kịp thời các đơn thư, các vụ việc có tính chất phức tạp, tồn đọng lâu ngày; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước; tổ chức thành công “Tuần Văn hoá - du lịch Sầm Sơn 2011”, gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã, đặc biệt là chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 an toàn, đúng luật.
Do có sự quản lý, điều hành thống nhất, chặt chẽ, sâu sát và cụ thể của UBND, Chủ tịch UBND thị xã nên kết quả đạt được tương đối toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Kết quả trên cũng là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành từ thị đến cơ sở.
- Tồn tại, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội của thị xã vẫn còn những khó khăn hạn chế đó là: hoạt động du lịch còn mang tính mùa vụ, thiếu tính chuyên nghiệp, tình trạng ép giá, ép khách, đánh bạc trá hình vẫn còn diễn ra; sản xuất nghề cá vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu tìm kiếm thị trường để nâng cao sản lượng và thu nhập cho người lao động; Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, manh muốn, tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp, làng nghề còn chậm; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá cơ sở chất lượng chưa cao, chưa đa dạng hoá các loại hình hoạt động; công tác khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao; vai trò chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị, xã, phường chưa tập trung, chưa sâu sát, linh hoạt và chưa quyết liệt dẫn đến tiến độ giải quyết một số công việc còn chậm, kéo dài, hiệu quả không cao.
 
PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2011
 
1. Về kinh tế:
- Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động du lịch, dịch vụ năm 2011, triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch - dịch vụ năm 2012. Triển khai thực hiện nghị quyết 02 của ban chấp hành Đảng bộ thị xã về: Nâng cao chất lượng du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2011- 2015.
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh khai thác cá vụ Bắc, phát huy năng lực khai thác hải sản xa bờ. Hướng dẫn ngư dân më réng ngư trường, nâng cấp, cải hoán phương tiện, ngư lưới cụ phù hợp với ngư trường đánh bắt, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản phẩm khai thác.
- Tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thuế nhà nghỉ, thuế xây dựng và các sắc thuế đạt thấp. Phấn đấu hoàn thành vượt mức thu NSNN theo kế hoạch giao.
         
          - Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án xây dựng hạ tầng và các khu xen cư đã được quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là dự án ACB, dự án Sao Đất Việt, dự án Sông Đơ...và các dự án khác trên địa bàn..
          - Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện NQ 02/NQ-TU ngày 27/6/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011-2015.
 
 
2. Công tác quản lý đô thị, TN&MT:
- Tiếp tục hoàn chỉnh đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn là đô thị loại III để trình ban thường vụ Tỉnh Uỷ và HĐND Tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, kiểm tra xử lý nghiêm túc các vi phạm về quy hoạch và trật tự đô thị. Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thực hiện xã hội hoá trong việc đầu tư các tuyến đường giao thông liên thôn, khu phố.
- Tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ còn lại và những hộ phát sinh mới. Hoàn chỉnh bảng giá các loại đất thị xã năm 2012.
- Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm luật môi trường, đồng thời hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác sử dụng nước ngầm và xả nước thải ra môi trường.
3. Văn hóa - Xã hội:
- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc chương trình theo quy định của bộ GD&ĐT. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ở các nghành học, cấp học.
Thực hiện việc chuyển giao công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục trực thuộc từ phòng Nội vụ giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý và thực hiện các quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ.
Tiếp tục triển khai cuộc vận động thực hiện xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (theo chỉ thị số 40 của Bộ GD&ĐT) gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và phong trào khuyến học, khuyến tài.
- Tăng cường chỉ đạo cơ sở thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác văn hóa một cách cụ thể và hiệu quả hơn nữa. Nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đơn vị, cơ quan văn hóa trong khối doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ và trường học.
- Triển khai thực hiện  đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (giai đoạn 2010-2020). Chỉ đạo các Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện tốt công tác dạy nghề cho người lao động. Hoàn thành chỉ tiêu dạy nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. Quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách và các chế độ an sinh xã hội.
- Tập trung nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, công tác phòng chống dịch, vệ sinh ATTP. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.
- Nâng cao chất lương và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Tiếp tục chỉ đạo đưa thêm phần việc đã được công bố áp dụng thực hiện chung tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế “Một cửa” tại cơ quan UBND thị xã và các xã, phường. Hoàn thành việc áp dụng quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001 - 2008 tại cơ quan UBND thị xã.  
 
 3. An ninh - Quốc phòng:
- Duy trì nghiêm các chế độ trực. Nắm chắc tình hình địa bàn chủ động xử lý các tình huống không để bị bất ngờ. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2012 và Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2008 - 2011.
-  Triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm 2011và chỉ thị của ban thường vụ thị uỷ về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Xây dựng phương án tránh ùn tắc giao thông trong mùa du lịch năm 2012. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 10 và đề án 375 của chủ tịch UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”.
- Tăng cường công tác tiếp dân giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm ổn định tình hình trên địa bàn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn./.

 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)