Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Thị xã Sầm Sơn: Công bố quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu Di tích lịch sử văn hóa núi Trường Lệ đến năm 2020

Đăng ngày 10 - 08 - 2013
100%

Sáng ngày 9/8, Đồng chí Hoàng Văn Truyền - Phó Chủ tịch UBND Thi xã chủ trì hội nghị công bố quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu Di tích lịch sử văn hóa núi Trường Lệ đến năm 2020 trên địa bàn thị xã.

Với mục tiêu chung: Quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu DTLSVH núi Trường Lệ gắn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hóa, cảnh quan và môi trường làm sơ sở cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng rừng đặc dụng; huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nước vào hoạt động bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, góp phần tạo cho Khu du lịch Sầm Sơn một sức thu hút mới để phát triển thành một đô thị du lich biển hoạt động bốn mùa.
 
Toàn cảnh hội nghị công bố quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu Di tích lịch sử văn hóa núi Trường Lệ đến năm 2020 trên địa bàn thị xã
 
Chủ quản đầu tư; UBND tỉnh Thanh Hóa; chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Dịch vụ Ddu lịch Sầm Sơn. Mục tiêu cụ thể được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2013- 2015; giai đoạn 2016- 2020. Nội dung quy hoạch khu DTLSVH núi Trường Lệ có diện tích 138,91 ha, nằm trên địa giới hành chính phường Trường Sơn.Thị xã Sầm Sơn. Quy hoạch các phân khu chức năng gồm: Khu vườn thực vật, diện tích: 137,39 ha; Khu hành chính dịch vụ, diện tích: 1, 52 ha.
Đề án quy hoạch nêu rõ: Bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ vốn rừng hiện có 134,72 ha. Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái có các loại hình du lịch: Du lịch tâm linh về mùa xuân và du lịch tham quan, nghỉ dưỡng vào mùa hè; Tham quan các di tích lịch sử, tìm hiểu văn hóa tâm linh, tuyến đi bộ tham quan khu vườn thực vật núi Trường Lệ kết hợp tham gia các hoạt động vui chơi giải trí; tuyến đi dạo, leo núi, kết hợp cắm trại;  tuyến tham quan biển, vui chơi giải trí tại làng du lịch  truyền  thống Vinh Sơn. Tuyến du lich sinh thái cộng đồng. Quy hoạch phát triển vùng đệm đến năm 2020 được quy hoạch trên địa bàn hành chính 4 khu phố (Sơn Hải, Trung Mới, Sơn Thắng và Vinh Sơn) thuộc phường Trường Sơn với tổng diện tích tự nhiên là 62,57 ha. Quy hoạch sử dụng đất bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng là 138,91ha thuộc địa phận phường Trường Sơn, nội dung quy hoạch đề cập đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư với tổng vốn 26.612,70 triệu đồng ( Hai mươi  sáu tỷ, sáu  trăm mười hai triệu, bảy trăm nghìn đồng).
 
Bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu Di tích lịch sử văn hóa núi Trường Lệ đến năm 2020
 
Quyết định công bố quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu Di tích lịch sử văn hóa núi Trường Lệ đến năm 2020 cũng nêu  6 giải pháp thực hiện quy hoạch. Trong đó có giải pháp về vốn, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tổ chức hoạt động giám sát, cơ chế chính sách và giải pháp về hợp tác quốc tế.
 
Sau khi nghe Quyết định Công bố quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dựng khu Di tích lịch sử văn hóa núi Trường Lệ đến năm 2020 các đại biểu thống nhất cao những nội dung, giải pháp của dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu du lịch sinh thái văn hóa núi Trường lệ.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Truyền - Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý chỉ đạo: Để triển khai kịp thời đồng bộ dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dung khu Di tích lịch sử văn hóa núi Trường Lệ đến năm 2020, yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn xây dựng phương án, trình các cấp có thẩm quyền quyết định thành lập BQL Khu DTLSVH núi Trường Lệ và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch. UBND phường Trường Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong phường tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng; xây dựng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xâm hại rừng đặc dụng. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào khu di tích…./.
 
 
Băng Thanh
 
  

<

Tin mới nhất

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái...(18/09/2019 8:31 SA)

Hội nghị báo cáo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các phân khu A, F, H thành phố Sầm Sơn(27/03/2019 2:08 CH)

Hội nghị xin ý kiến nhân dân về nhiệm vụ xây dựng đồ án quy hoạch khu đô thị sinh thái nghỉ...(30/01/2018 9:31 CH)

Lễ công bố quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn đến năm 2040(10/08/2017 9:43 SA)

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hai...(26/07/2017 9:58 CH)

Thành ủy Sầm Sơn: Làm việc với nhóm cán bộ Trung ương về tình hình phát triển, quy hoạch.(16/06/2017 10:31 SA)

HĐND thành phố nghe và cho ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sầm Sơn(15/05/2017 2:28 CH)

Bộ Xây dựng thẩm định đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại III(01/03/2017 7:34 SA)