Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Thị xã Sầm Sơn: Hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Đăng ngày 28 - 08 - 2013
100%

Hiện nay, thị xã Sầm Sơn có 133 cơ sở lập bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Có 2 đơn vị được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 7 đơn vị được cấp giấy phép xả nước thải. Tuy nhiên vẫn còn 178 cơ sở chưa lập bản cam kết bảo vệ môi trường. Trong khi đó Sầm sơn là đô thị du lịch và nghỉ dưỡng nên việc bảo vệ môi trường và tài nguyên nước hết sức quan trọng.

Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối đối với sức khỏe con người và sự phát triển bền vững ngành du lịch, UBND thị xã Sầm Sơn đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường. Về quy trình: lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương tương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi về Sở Tài nguyên và môi trường để thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường gửi về UBND Thị xã để thẩm định xác nhận.
Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải xin phép nhưng phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước gồm: Khai thác, sử dụng nước dưới đất để ăn uống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất được giao quản lý sử dụng có công suất như sau: Khai thác nước dưới đất bằng giếng khoan có đường kính ống D<_50mm và lưu lượng khai thác nhỏ hơn 20m3/ngày đêm. Khai thác nước dưới đất bằng giếng đào, giếng đào có lắp máy bơm với lưu lượng khai thác nhỏ hơn 20m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt, nước thải của các hoạt động sản xuất, kinh doanh có chất lượng tương đương nước thải công nghiệp loại B (tiêu chuẩn Việt Nam) và có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 10m3/ngày đêm. Ngoài các trường hợp nêu trên, các đơn vị có khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép và gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.
Giao UBND các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn kê khai đăng ký sử dụng tại địa phương nơi khai thác, xả nước thải và lập danh sách gửi về UBND thị xã trước ngày 30/8/2013 (qua phòng Tài nguyên và môi trường). Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày có hướng dẫn, nếu cơ quan, đơn vị nào không thực hiện sẽ bị sử lý theo quy định của pháp luật.
 
                                                                                                 Phương Xoan

<

Tin mới nhất

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hồng Cường, phường Quảng Tiến thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm(20/12/2018 10:02 CH)

Khối thi đua số 4 - UBND thị xã Sầm Sơn giao ban công tác thi đua năm 2014(14/04/2014 12:12 CH)

LĐLĐ thị xã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi “Nét đẹp CNVC đô thị du lịch Sầm Sơn 2014”(03/04/2014 12:12 CH)

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã: Tập huấn phần mềm quản lý tài sản FA – Bigtime.(17/12/2013 12:09 CH)

Tập huấn kỹ thuật làm đất và gieo mạ vụ chiêm xuân năm 2013 – 2014(30/11/2013 12:08 CH)

Công ty Thương Binh 27-7 Chiến Thắng ra mắt loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi(10/11/2013 12:08 CH)

Câu lạc bộ doanh nhân nữ Sầm Sơn tham gia phát triển kinh tế(08/11/2013 12:08 CH)

Câu lạc bộ doanh nhân nữ Sầm Sơn tham gia phát triển kinh tế(07/11/2013 12:08 CH)