Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Xã luận: Nhân lên niềm tin sức mạnh mới

Đăng ngày 30 - 08 - 2013
100%

Trong những ngày này, Đảng bộ và nhân dân thị xã Sầm Sơn đang sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và 44 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

68 năm qua, kể từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, ngày thành lập Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nhà nước ta đã thực sự là trụ cột của cả hệ thống chính trị, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cứu nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đã có nhiều dổi mới về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập và phát triển cũng như nhu cầu của nhân dân. Vì vậy, nền kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng – an ninh của thị xã đã có nhiều bước tiến vững chắc và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả đó khẳng định tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng, tính năng động trong điều hành của các cấp, chính quyền, sự nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân thị xã đối với nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước.
 
Nhân lên niềm tin và sức mạnh mới, từ hào khí Tháng tám lịch sử, chào mừng 68 năm ngày thành lập nước, tự hòa trước những thành tựu đạt được trong thời gian qua, mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã tiếp tục, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2013 và những năm tiếp theo, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, các nội dung công tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, phấn đấu để góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước, thực hiện bằng được các mục tiêu mà đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV đã đề ra.

<

Tin mới nhất

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hồng Cường, phường Quảng Tiến thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm(20/12/2018 10:02 CH)

Khối thi đua số 4 - UBND thị xã Sầm Sơn giao ban công tác thi đua năm 2014(14/04/2014 12:12 CH)

LĐLĐ thị xã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi “Nét đẹp CNVC đô thị du lịch Sầm Sơn 2014”(03/04/2014 12:12 CH)

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã: Tập huấn phần mềm quản lý tài sản FA – Bigtime.(17/12/2013 12:09 CH)

Tập huấn kỹ thuật làm đất và gieo mạ vụ chiêm xuân năm 2013 – 2014(30/11/2013 12:08 CH)

Công ty Thương Binh 27-7 Chiến Thắng ra mắt loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi(10/11/2013 12:08 CH)

Câu lạc bộ doanh nhân nữ Sầm Sơn tham gia phát triển kinh tế(08/11/2013 12:08 CH)

Câu lạc bộ doanh nhân nữ Sầm Sơn tham gia phát triển kinh tế(07/11/2013 12:08 CH)