Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
3391 người đang online

Đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm

Đăng ngày 08 - 10 - 2018
100%

Sáng ngày 5/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tham dự tại đầu cầu thành phố Sầm Sơn có các đồng chí: Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các thành viên ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố.

Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm tại điểm cầu Sầm Sơn

          Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ố 04 – NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018. Góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định thay thế quyết định số 4627/2017/QĐ-UBND ngày 1/12/2017 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phầm trên địa bàn tỉnh.

          Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu ở các điểm cầu đã phát biểu thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm.

          Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã,thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã an toàn thực phẩm; tầm quan trọng của xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm đối với xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa. Tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm, phấn đấu trong 2019 tất cả các xã nông thôn mới đều đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; đến hết 2020, có 90% trở lên số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các sản phẩm, thực phẩm lưu thông, buôn bán trên thị trường. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã trong việc triển khai xây dựng xã, phường an toàn thực phầm; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Ưu tiên bố trí kinh phó trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện nhiệm vụ. Đối với UBND xã, phường, cần xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm, trong đó phải xác định cụ thể lộ trình, thời gian hoàn thành từng tiêu chí. Khẩn trương hoàn thành việc thành lập, ban hành quy chế và duy trì hoạt động có hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố, tổ giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại cộng đồng. MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp với UBND cùng cấp trong các hoạt động giám sát thực thi pháp luật về ant oàn thực phẩm; tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm, lồng ghép với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

<

Tin mới nhất

Điểm cầu thành phố Sầm Sơn dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019(17/12/2018 8:12 CH)

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố : Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 2018, triển khai...(14/12/2018 8:30 CH)

Ban Pháp chế HĐND thành phố: Thẩm tra các báo cáo của ngành Kiểm sát, Tòa án, Công an, Thi hành...(14/12/2018 8:25 CH)

Thành phố Sầm Sơn: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 23/25 chỉ tiêu.(12/12/2018 4:58 CH)

Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc phường Quảng Châu, nhiệm kỳ 2019-2024(11/12/2018 8:31 SA)

UBND thành phố: Phiên thường kỳ tháng 12 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển...(06/12/2018 8:34 CH)

Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố giám sát tình hình thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế năm 2018(01/12/2018 3:55 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII(23/11/2018 3:43 CH)