Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
630 người đang online

Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố giám sát tình hình thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế năm 2018

Đăng ngày 01 - 12 - 2018
100%

Sáng ngày 30/11, đồng chí Vũ Thị Thủy, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố và các thành viên trong Ban Kinh tế- xã hội đã tiến hành giám sát tình hình thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế tại chi cục Thuế Sầm Sơn. Dự buổi giám sát có đại diện Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố, phòng Tài chính- kế hoạch, lãnh đạo Chi cục Thuế và đội trưởng các đội nghiệp vụ Thuế.

Ban Kinh tế - Xã hội giám sát tình hình thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế tại Chi cục Thuế Sầm Sơn

         Năm 2018, chi cục Thuế Sầm Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp nghiệp vụ như: tham mưu UBND thành phố giao dự toán thu sát với thực tế và khả năng phát sinh nguồn thu của từng xã, phường. Hướng dẫn công tác thu, điều tra xác định doanh thu tính thuế, lập hồ sơ điều chỉnh bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định. Triển khai kịp thời các Luật thuế, chế độ chính sách mới đến từng đội thuế, UBND xã, phường, cán bộ ủy nhiệm thu. Tuyên truyền rộng rãi công tác cải cách hành chính thuế  trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức 5 hội nghị tập huấn đối thoại chính sách thuế, 4 hội nghị công khai thuế nhà nghỉ tư nhân...tính đến 20/11/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 449 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán pháp lệnh, đạt 78,7% dự toán thành phố giao, bằng 160% so với cùng kỳ. Số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền nộp chậm  là 445 tỷ đồng; thu và xử lý nợ đọng các năm trước đạt trên 307 tỷ đồng.

         Tại buổi giám sát, lãnh đạo Chi cục Thuế đã giải trình, thảo luận làm rõ nguyên nhân thu ngân sách đạt thấp; các giải pháp tăng thu ngân sách, công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan; trình tự, quy định của pháp luật trong công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước và các giải pháp quản lý các nguồn thu, xử lý nợ đọng.

         Kết luận sơ bộ buổi giám sát, đồng chí Vũ Thị Thủy, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng ban kinh tế - xã hội đề nghị Chi cục Thuế chủ động, tích cực tham mưu UBND thành phố các giải pháp thu ngân sách, đặc biệt là thu các sắc thuế đạt thấp, thu tiền phạt nộp chậm, nợ đọng thuế. Tham mưu xây dựng dự toán Thuế năm 2019 sát với thực tế địa phương. Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong lĩnh vực thu ngân sách đảm bảo đúng quy định của pháp luật.Tổ chức khen thưởng, kỷ luật kịp thời tạo thành phong trào thi đua trong toàn ngành Thuế. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Cung cấp  tình hình nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Đảng gửi về Ban thường vụ Thành ủy để làm cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng cuối năm.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Ban Thường vụ Thành ủy thông qua kịch bản tổ chức Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái, Lễ hội Du lịch...(20/03/2019 3:21 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa mùa(19/03/2019 8:59 SA)

  Phường Trung Sơn: Phổ biến chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh...(18/03/2019 1:56 CH)

  UBND thành phố: đối thoại với những hộ dân xã Quảng Đại thuộc diện giải phóng mặt bằng nằm trong...(15/03/2019 2:54 CH)

  Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt...(15/03/2019 9:50 SA)

  Thành ủy Sầm Sơn: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Trung...(14/03/2019 2:24 CH)

  HĐND thành phố: Kỳ họp thứ 12, khóa IX thảo luận, cho ý kiến một số dự án đầu tư công bổ sung năm...(13/03/2019 10:02 SA)

  Ban thường vụ Thành ủy thống nhất kế hoạch tổ chức lễ hội Tình yêu- Hòn Trống Mái và lễ hội Du...(05/03/2019 8:48 CH)