Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
3400 người đang online

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố: Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày 30 - 11 - 2018
100%

Trong 2 ngày 28&29/11/2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Sầm Sơn tổ chức tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho hơn 180 học viên là thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố và các xã, phường, các điều tra viên ở các thôn, khu phố trên địa bàn.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Sầm Sơn tổ chức tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Tại các lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt thông tin chung về công tác lập bảng kê hộ; hướng dẫn lập bẳng kê hộ; hướng dẫn cập nhật bảng kê hộ; hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu bảng kê hộ; xử lý bảng kê hộ…... Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bổ sung nhiều nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp các ngành và nhất là trong bối cảnh đang thực hiện mục tiêu phát triển bền vữn. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện từ lúc 0 giờ ngày 1/4 đến ngày 25/4/2019.

          Thông qua Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở để phục vụ cho việc phân tích, dự thảo báo cáo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và mỗi địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

<

Tin mới nhất

Sở Thông tin & Truyền Thông: Cụm thi đua số 3 tổng kết hoạt động truyền thanh - truyền hình năm 2018(14/12/2018 8:22 CH)

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố: Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai...(11/12/2018 8:33 SA)

Thành đoàn thành phố: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm...(06/12/2018 8:38 CH)

Hội Nông dân thành phố tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng, nhiệm...(05/12/2018 9:06 CH)

Uỷ ban MTTQ thành phố tổng kết công tác mặt trận năm 2018(03/12/2018 8:11 CH)

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố: Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê...(30/11/2018 2:59 CH)

Thành phố Sầm Sơn: 836 người đăng ký hiến máu tình nguyện(30/11/2018 2:58 CH)

Ngày hội “Cơm ngon - con khỏe” năm 2018(26/11/2018 7:38 CH)