Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
1542 người đang online

UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 10

Đăng ngày 05 - 11 - 2018
100%

Sáng ngày 1/11, đồng chí Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11; thông qua kế hoạch đầu tư công và phương án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và thông tin thành phố Sầm Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Du lịch, Trung tâm thể dục - thể thao và Đài truyền thanh- truyền hình thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lương Tất Thắng chủ trì phiên họp tháng 10

        Theo báo cáo của UBND thành phố, trong tháng 10, nền kinh tế thành phố tăng trưởng nhẹ. Trong đó, ngành du lịch đón được 110.000 lượt khách, phục vụ ăn nghỉ 235.000 ngày khách, doanh thu ước đạt 95 tỷ đồng, tăng 19, 5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 110 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Sản lượng lhai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 2.770 tấn, giá trị ước đath 25,5 tỷ đồng, tăng 3,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 226 tỷ đồng, tăng 27,7 %. Riêng lĩnh vực thu ngân sách nhà nước giảm 18,4% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý tài nguyên, quy hoạch, trật tự đô thị dần đi vào nề nếp, trong tháng, UBND thành phố đã cấp 67 giấy phép xây dựng, tháo dỡ nhiều hàng quán, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xử phạt 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với số tiền 65 triệu đồng. Cấp 141 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành xây dựng phương án bồi thường các dự án trên địa bàn và xây dựng giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tái định cư và giá đất đền bù giải phóng mặt bằng các dự án tái định cư tại phường Quảng Châu và dự án khu du lịch biển Đông Á. Văn hóa- xã hội chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định.

         Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm: các ngành, xã, phường tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo các điều kiện an toàn về tàu cá trước khi ra khơi. Tập trung rà soát, xây dựng các phương án quản lý dịch vụ du lịch năm 2019 thật cụ thể, chi tiết, đặc biệt là phương án tổ chức, phân luồng giao thông trên địa bàn. Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình để trình tại kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố. Các xã, phường thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND. Các phòng chuyên môn thực hiện báo cáo định kỳ gửi các Sở, ngành cấp tỉnh đúng thời hạn. Quan tâm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

        Về lĩnh vực đầu tư công, tính đến ngày 31/10/2018, trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện 60 dự án với tổng mức đầu tư 1.425 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư của thành phố đạt 50,4 tỷ đồng/125,5 tỷ đồng, đạt 40,2% sô vốn được phân bổ. Năm 2019, thành phố dự kiến triển khai 57 dự án với tổng mức đầu tư là 2.904 tỷ đồng; trong đó, thành phố bố trí ngân sách là 207,2 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

         Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, giải trình các ý kiến đề xuất của xã, phường. Một số dự án có thể xem xét giao cho xã, phường làm chủ đầu tư để tăng tính chủ động cho các địa phương.

          Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2018; mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Phương án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và thông tin thành phố Sầm Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Du lịch, Trung tâm thể dục - thể thao và Đài truyền thanh- truyền hình thành phố. Mục tiêu của phương án nhằm đổi mới, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác văn hóa, thể thao và thông tin trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự kiến giai đoạn 2019-2020 sẽ kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm và đến 2021 ổn định bộ máy, biên chế của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

          Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng Nội vụ chủ động xin ý kiến đóng góp của các phòng, ban để hoàn thiện phương án; trong đó phải nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, hiện trạng cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của từng đơn vị. Về quản lý dịch vụ du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: năm 2019, thành phố xây dựng và triển khai các phương án một cách đồng bộ, quyết liệt; tăng cường công tác truyền thông, kết nối, quảng bá các sản phẩm du lịch. Triển khai xây dựng đề án thành phố thông minh, nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

<

Tin mới nhất

Thành phố Sầm Sơn: Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa mùa(19/03/2019 8:59 SA)

Phường Trung Sơn: Phổ biến chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh...(18/03/2019 1:56 CH)

UBND thành phố: đối thoại với những hộ dân xã Quảng Đại thuộc diện giải phóng mặt bằng nằm trong...(15/03/2019 2:54 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt...(15/03/2019 9:50 SA)

Thành ủy Sầm Sơn: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Trung...(14/03/2019 2:24 CH)

HĐND thành phố: Kỳ họp thứ 12, khóa IX thảo luận, cho ý kiến một số dự án đầu tư công bổ sung năm...(13/03/2019 10:02 SA)

Ban thường vụ Thành ủy thống nhất kế hoạch tổ chức lễ hội Tình yêu- Hòn Trống Mái và lễ hội Du...(05/03/2019 8:48 CH)

UBND thành phố: Phiên họp thường kỳ triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Khai trương Lễ hội du lịch biển...(02/03/2019 9:09 SA)