Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sầm Sơn: Hội nghị mở rộng lần thứ 16, khóa XVI

Đăng ngày 19 - 12 - 2018
100%

Sáng ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 16, khóa XVI đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Kêt quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lương Tất Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị sự nghiệp; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 16, khóa XVI

        Năm 2018, năm đầu tiên thành phố thực hiện nhiệm vụ với vị thế là thành phố trực thuộc tỉnh. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh và sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/25 chỉ tiêu chủ yếu (chỉ tiêu về xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế chưa đạt và chỉ tiêu về tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh đang tiến hành đánh giá). Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,2%, cao nhất từ trước đến nay; kim ngạch xuất khẩu đạt 38 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4200 tỷ đồng; thành lập mới 122 doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho 6800 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,02% so với năm 2017…

        Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường. Các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, các vấn đề bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Trong năm, đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu ứng cử 26 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; bố trí cán bộ chủ chốt phường, xã không phải là người địa phương (đến nay có 9/11 xã, phường có ít nhất 1 chức danh Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND không phải là người địa phương); thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND tại phường Bắc Sơn.

        Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy từ thành phố đế cơ sở quan tâm thực hiện. Trong năm, Cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 91 lượt tổ chức Đảng, 395 lượt đảng viên; giám sát 77 lượt tổ chức đảng, 384 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 cán bộ, đảng viên; giám sát 20 lượt tổ chức đảng, 87 lượt đảng viên. Thi hành kỷ luật đảng với 48 đảng viên.

        Về tình hình thực hiện đâu tư công, năm 2018, trên địa bàn thành phố triển khai 60 dự án với tổng mức đầu tư trên 1.425 tỷ đồng. Ước số vốn giải ngân tính đến 31/12 đạt 80,6 tỷ đồng. Nợ xây dựng cơ bản là 176 tỷ đồng. Trong năm 2019, thành phố dự kiến thực hiện 58 dự án với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng; bố trí vốn từ ngân sách thành phố là 231 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn sẽ ưu triên để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án đã hoàn thành, hỗ trợ các chương trình mục tiêu theo nghị quyết của HĐND thành phố.

Đồng chí Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong năm 2019, thành phố tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động du lịch dịch vụ; bắt đầu từ việc đổi mới công tác tổ chức các lễ hội du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch; kéo dài thời gian hoạt động du lịch của thành phố. Đẩy mạnh xây dựng xã, phường kiểu mẫu. Siết chặt kỳ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao đội ngũ cán bộ công chức viên chức về năng lực, thái độ, trách nhiệm trong công việc. Về lĩnh vực đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường phải xây dựng được danh mục đầu tư công trước tháng 10 hàng năm; việc đầu tư phải được thực hiện minh bạch, công bằng, theo quy định của pháp luật; trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề bức thiết về trường học, trạm y tế, giao thông, các công trình theo mục tiêu đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra và các công trình trọng điểm mở rộng không gian đô thị.

        100% Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với 32 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng và 9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy kết luận

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019: Các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo điều hành hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trong đó, phải bám sát tình hình địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện ngay trong quý 1/2019; định kỳ hàng quý báo cáo Ban thường vụ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên đại bàn; trong đó, công tác kiểm kê, áp giá đền bù phải thực sự công khai, minh bạch; phương án bố trí tái định cư cho các hộ phải thông qua thường trực Hội đồng giải phóng mặt bằng trước khi công khai đến các hộ dân. Đổi mới công tác điều hành, phát triển du lịch; MTTQ, các đoàn thể và chính quyền cơ sở phải đổi mới hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả. Quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nắm chắc tình hình cơ sở; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề trong nhân dân; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu trên mạng xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/ TW của Bộ Chính trị, Quy định 08 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quản lý hoạt động của các chi bộ trực thuộc, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở các chi bộ. Nâng cao vai trò của cấp ủy với việc điều hành của chính quyền địa phương. Thực hiện rà soát hồ sơ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành theo dõi, phản ánh các thông tin, dư luận xã hội về cán bộ để xử lý kịp thời. HĐND thành phố tăng cường vai trò giám sát thường xuyên, đặc biệt là giám sát việc nâng cao chất lượng du lịch, công tác giải phóng mặt bằng và các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

<

Tin mới nhất

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Minh(20/06/2019 3:47 CH)

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Hùng(19/06/2019 3:28 CH)

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Quảng Thọ (19/06/2019 3:08 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sầm Sơn(19/06/2019 2:41 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.(18/06/2019 4:02 CH)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019(18/06/2019 3:54 CH)

Đại biểu HĐND thành phố và đại biểu hội đồng nhân dân phường: Tiếp xúc cử tri phường Trường Sơn,...(18/06/2019 3:15 CH)

Cử tri phường Quảng Cư kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông và công tác giải phóng mặt...(13/06/2019 2:44 CH)