Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 20 - 12 - 2018
100%

Sáng ngày 20/12, tại hội trường UBND thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; Quyết nghị các chỉ tiêu phát triển năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Lương Tất Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại biểu HĐND thành phố; thủ trưởng các ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Khai mạc kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX

        Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được  về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, thảo luận và quyết định nhiệm vụ phát triển trong năm 2019. Do vậy, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

        Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2019. Báo cáo nêu rõ, năm 2018 là năm đầu tiên Sầm Sơn thực hiện nhiệm vụ với vị thế là thành phố trực thuộc tỉnh. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh và sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,2%; thu ngân sách nhà nước đạt 857,5 tỷ đồng, tăng 82,6%, cao nhất từ trước đến nay; kim ngạch xuất khẩu đạt 38 triệu USD, tăng 5,9 % so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4200 tỷ đồng; thành lập mới 122 doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho 6800 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,02% so với năm 2017.

        Năm 2019, thành phố Sầm Sơn tiếp tục thực hiện 7 nhóm giải pháp với 30 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đẩu tư kinh doanh, trọng tâm là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư triển khai dự án. Huy động tối đa nguồn vốn cho phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 18% trở lên; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu tại kỳ họp

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Năm 2019 là năm chúng ta tăng tốc thực hiện các mục tiêu đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra. Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, đây là cơ sở để Ban thường vụ Thành ủy xem xét năng lực, trách nhiệm của các đồng chí thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn, tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của mình, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND. Chất vấn và trả lời chất vấn làm rõ tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm và đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém để cử tri theo dõi và thực hiện quyền giám sát đối với các vị đại biểu HĐND. Trong đó, đặc biệt là việc đền bù, bố trí tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn; công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động, tác phong, tinh thần trách nhiệm lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Các vị đại biểu HĐND cần phát huy vai trò giám sát, phản ánh các vấn đề cử tri quan tâm đến cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo giải quyết; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự quản lý, điều hành của Cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ tịch UBND thành phố và các phòng, ban chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp để có giải pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Thường trực HĐND thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác đôn đốc các cấp, ngành, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn, giải quyết các kiến nghị cử tri đạt hiệu quả cao nhất. Các vị địa biểu HĐND phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, để cử tri và nhân dân thành phố tin tưởng nhiều hơn nữa đối với những đại điểu dân cử.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

         Cũng trong phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, thảo luận các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thành phố năm 2018; trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019; báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2019; báo cáo kết quả đầu tư công năm 2018; nhiệm  vụ kế hoạch  năm 2019; báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 5; báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa IX và các tờ trình của UBND thành phố.

         Ngày 21/12, kỳ thứ thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ 2 xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của Hội đồng nhân dân, các ngành có liên quan; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

<

Tin mới nhất

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Minh(20/06/2019 3:47 CH)

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Hùng(19/06/2019 3:28 CH)

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Quảng Thọ (19/06/2019 3:08 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sầm Sơn(19/06/2019 2:41 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.(18/06/2019 4:02 CH)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019(18/06/2019 3:54 CH)

Đại biểu HĐND thành phố và đại biểu hội đồng nhân dân phường: Tiếp xúc cử tri phường Trường Sơn,...(18/06/2019 3:15 CH)

Cử tri phường Quảng Cư kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông và công tác giải phóng mặt...(13/06/2019 2:44 CH)