Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
655 người đang online

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật quy hoạch, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật thủy sản, Luật lâm nghiệp

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

Sáng ngày 14/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật quy hoạch, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật thủy sản, Luật lâm nghiệp. Đồng chí Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu Sầm Sơn. Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố; chủ tịch, cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật quy hoạch, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật thủy sản, Luật lâm nghiệp tại điểm cầu Sầm Sơn

        Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên các Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt những nội dung Luật quy hoạch và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật thủy sản, Luật lâm nghiệp.

        Theo đó, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước gồm có 9 chương, 78 điều với các nội dung cơ bản như những quy định chung; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước; điều khoản thi hành…

        Luật quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật gồm 6 chương với 59 điều, 3 phụ lục, quy định  việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch. Luật quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Đất nước.

        Luật thủy sản số 18/2017/QH14 gồm 9 chương 105 điều nhằm thiết lập khung pháp lý, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ngư dân, phát triển thủy sản bền vững và có trách nhiệm; ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh Quốc gia trên biển.

        Luật lâm nghiệp năm 2017 gồm 12 chương, 104 điều, thay thế Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong Lâm nghiệp, bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản theo đinh hướng thị trường và hội nhập quốc tế; có cơ cấu quản lý, sản xuất kinh doanh hợp lý, ổn định theo hướng hiện đại, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người làm nghề rừng và công cuộc xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

        Qua hội nghị, các đại biểu sẽ nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật quy hoạch và Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật thủy sản, Luật lâm nghiệp. Từ đó, làm cơ sở để nghiên cứu, mở rộng, áp dụng trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành, thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị.

<

Tin mới nhất

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(08/03/2019 2:21 CH)

Phòng GD – ĐT thành phố: hội thi "Bé khỏe - Bé tài năng" cấp thành phố bậc học Mầm non năm học...(04/03/2019 9:26 CH)

Thành phố Sầm Sơn: Giao lưu học sinh giỏi tiếng Anh bậc THCS, năm học 2018 -2019 (26/01/2019 10:16 SA)

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Sầm Sơn: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho...(16/01/2019 4:26 CH)

Thành phố Sầm Sơn: Tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2018(14/01/2019 3:32 CH)

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung khóa học 2017-2018.(26/12/2018 11:07 SA)

Trường Mầm non Ánh Dương tổ chức hội thảo chuyên đề “Dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực với...(17/12/2018 8:15 CH)

Hội Luật gia tỉnh- UBND thành phố Sầm Sơn: Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật(23/11/2018 3:46 CH)