Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
632 người đang online

Thành phố Sầm Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2018

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Ngày 8/7, Thường trực Thành ủy Sầm Sơn tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách thành phố năm 2017 và ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua nhiều nội dung quan trọng

        6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 17,6%, tăng 0,4% so cùng kỳ . Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.052 tỷ đồng,  đạt 53,4% kế hoạch, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dịch vụ du lịch có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 3.834 tỷ đồng,  đạt 61,1% kế hoạch (riêng lĩnh vực du lịch đón 2,65 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.504 tỷ đồng,  đạt 69,5 kế hoạch, tăng 17,8% so với cùng kỳ); ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 6,1%; công nghiệp -  xây dựng tăng 35,4%so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường được quan tâm. Thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đợt cao điểm giải phóng mặt bằng theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn như: dự án đường ven biển, dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC giai đoạn 2, khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ,  dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á...;  tổ chức rà soát việc bố trí tái định cư cho các hộ tại các mặt bằng tái định cư trên địa bàn. Văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thành phố đã tổ chức thành công các lễ hội du lịch biển,  lễ hội văn hóa tâm linh truyền thống góp phần tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và du khách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,  đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Ban Thường vụ Thành uỷ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, công tác kiểm tra giám sát . Trong 6 tháng đầu năm, Thành uỷ mở 3 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư, cấp uỷ viên ở cơ sở cho gần 980 đồng chí;  xây dựng đề án phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư,  giai đoạn 2018 -  2025; kết nạp 71 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 104 đảng viên dự bị; cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 64 lượt tổ chức đảng, 234 lượt đảng viên,  giám sát 40 lượt tổ chức đảng, 115 lượt đảng viên.

Đ/c Lưu Hùng Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

      

        Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất dự thảo báo cáo, các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

        Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên,  Bí thư Thành uỷ thành phố yêu cầu, ngoài thực hiện các nhóm giải pháp trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018,  thành phố tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu giao. Tiếp tục thực hiện phương án quản lý dịch vụ du lịch theo phương án đã được phê duyệt, dự  báo những vi phạm trong thời gian cao điểm mùa du lịch và thời điểm cuối hè để có những giải pháp xử lý kịp thời,  đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Giao UBND thành phố, đầu quý 4 chuẩn bị công tác tổng kết du lịch và xây dựng phương án quản lý dịch vụ du lịch . Năm 2019, các đồng chí Thường trực Thành ủy,  ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ sẽ vào cuộc tham gia các đoàn khảo sát thực tế để xây dựng phương án quản lý dịch vụ du lịch cho từng loại hình dịch vụ. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng mốc thời gian quy định; chỉ đạo các cơ quan hành chính,  đơn vị sự nghiệp nộp bảo hiểm y tế,  bảo hiểm xã hội theo quy định, tránh tình trạng nợ đọng; các phòng, ban chức năng, các xã, phường rà soát các thiết chế văn hóa, lấy ý kiến cơ sở để xây dựng nhà văn hóa phù hợp với cộng đồng dân cư sau khi sáp nhập thôn, khu phố; chuẩn bị phương án luân chuyển cán bộ theo Nghị định 158/NĐ; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra công vụ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các xã phường; UBND thành phố rà soát lại toàn bộ đơn thư để phân cấp xử lý theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản.Về công tác  giải quyết việc làm cho người dân, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu UBND thành phố, cuối tháng 8 phải báo cáo thực trạng giải quyết việc làm cho người dân và công tác giảm nghèo. Ban Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tuyên truyền cụ thể theo từng đối tượng. MTTQ tuyên truyền các chủ trương của thành phố một cách sát thựctế…

        Buổi chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp tục thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm,  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2018… 

 

Đ/c Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo kết quả đầu tư công và công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2018

        6 tháng đầu năm, UBND thành phố tiếp nhận 242 đơn, đã xử lý 242 đơn, trong đó đơn ở lĩnh vực đất đai chiếm 80%. Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố 155 đơn; thủ trưởng các cơ quan, phòng , ban chuyên môn 7 đơn; chủ tịch UBND các xã, phường 80 đơn; đơn thư khiếu nại, tố cáo 22 đơn, chủ tịch UBND thành phố đã giải quyết 14 đơn.

 Đ/c Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên,  Bí thư Thành uỷ thành phố kết luận từng nội dung.

    

          Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy Mai Xuân Liêm đề nghị, UBND thành phố tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết đơn thư ở xã, phường; quan tâm chất lượng giải quyết đơn thư, tránh tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp; UBND thành phố có báo cáo định kỳ về công báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ, nói rõ xã, phường nào thực hiện tốt hoặc chưa tốt để có chấn chỉnh kịp thời.

          Về báo cáo công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố hàng tháng báo cáo định kỳ đánh giá từng xã, phường một cách cụ thể, sát thực tế. Nếu cán bộ quản lý trật tự đô thị, xây dựng các xã, phường còn thiếu hoặc chưa đúng chuyên ngành cần rà soát có hướng bổ sung kịp thời.

          Về báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo tình hình, kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm, rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; báo cáo công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố hoàn thiện các báo cáo trên theo ý kiến  góp ý của các đại biểu tại hội nghị để giải trình cụ thể tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố sắp tới.

<

Tin mới nhất

Ban Thường vụ Thành ủy thông qua kịch bản tổ chức Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái, Lễ hội Du lịch...(20/03/2019 3:21 CH)

Thành phố Sầm Sơn: Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa mùa(19/03/2019 8:59 SA)

Phường Trung Sơn: Phổ biến chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh...(18/03/2019 1:56 CH)

UBND thành phố: đối thoại với những hộ dân xã Quảng Đại thuộc diện giải phóng mặt bằng nằm trong...(15/03/2019 2:54 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt...(15/03/2019 9:50 SA)

Thành ủy Sầm Sơn: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Trung...(14/03/2019 2:24 CH)

HĐND thành phố: Kỳ họp thứ 12, khóa IX thảo luận, cho ý kiến một số dự án đầu tư công bổ sung năm...(13/03/2019 10:02 SA)

Ban thường vụ Thành ủy thống nhất kế hoạch tổ chức lễ hội Tình yêu- Hòn Trống Mái và lễ hội Du...(05/03/2019 8:48 CH)