Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn: Biểu dương các điển hình tiền tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày 11 - 01 - 2019
100%

Sáng ngày 10/1, Thành ủy Sầm Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, thường trực HĐND, UBND; MTTQ và các đoàn thể; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các xã, phường.

Các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2018

         Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị, những năm qua, Thành ủy Sầm Sơn đã chủ động, triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện khâu đột phá " phát huy phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân; nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động dịch vụ du lịch". Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, MTT Qvà các đoàn thể xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy, đơn vị. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2017; trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá kết quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chủ động rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng của từng cán bộ, đảng viên. Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và các nhà trường đưa chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi kể chuyện, vẽ tranh về Bác Hồ và các hoạt động dâng hương, báo công tại khu lưu niệm nơi Bác Hồ về thăm và kéo lưới với ngư dân Sầm Sơn, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của đảng bộ thành phố Sầm Sơn. Các cơ quan hành chính nhà nước đã rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức triển khai các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra ở cơ quan, đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

         Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019” với những nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đẩy mạnh học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi và thực hiện hiệu quả các đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh cực, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, từng ngành và cả nền kinh tế. Thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa – xã hội; đẩy mạnh phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa, “Thi đua quyết thắng” “Vì an ninh Tổ quốc”. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới, tạo sự chuyển biến trong công tác thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng.

Các đơn vị ký kết hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019

          Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và cả hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cơ quan đơn vị; quan tâm xây dựng các nhân tố ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như: tài nguyên – môi trường, quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính…Căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch học tập của tập thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 08 – QĐ/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo hướng ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Bí thư thành ủy yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

         Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2018.

<

Tin mới nhất

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Minh(20/06/2019 3:47 CH)

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Hùng(19/06/2019 3:28 CH)

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Quảng Thọ (19/06/2019 3:08 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sầm Sơn(19/06/2019 2:41 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.(18/06/2019 4:02 CH)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019(18/06/2019 3:54 CH)

Đại biểu HĐND thành phố và đại biểu hội đồng nhân dân phường: Tiếp xúc cử tri phường Trường Sơn,...(18/06/2019 3:15 CH)

Cử tri phường Quảng Cư kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông và công tác giải phóng mặt...(13/06/2019 2:44 CH)