Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Hội đồng nhân dân các phường Bắc Sơn, Quảng Cư, Trường Sơn, Quảng Tiến : Tổ chức kỳ họp quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đăng ngày 02 - 01 - 2019
100%

Trong các ngày 28, 29/12, Hội đồng nhân dân phường Bắc Sơn, Quảng Cư, Trường Sơn, Quảng Tiến tổ chức các kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Kỳ họp thứ mười, HĐND phường Bắc Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

           * Theo báo cáo UBND phường Bắc Sơn, năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn phường ước đạt trên 913 tỷ đồng, tăng 18,4 % so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dịch vụ du lịch tăng 15,7%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải tăng 56% so với cùng kỳ. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, thu ngân sách địa phương. Phát triển doanh nghiệp vượt chỉ tiêu được giao. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,27%; hộ cận nghèo 2,71%. Quốc phòng- an ninh  giữ vững ổn định.

           Các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo tình hình hoạt động của thường trực HĐND phường năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019; Thông báo của UB MTTQ phường về việc mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HDND thành phố khóa IX; các tờ trình của HĐND, UBND.

           Kỳ họp thứ mười, HĐND phường Bắc Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu đảm bảo công khai, minh bạch. Đa số những vị đại biểu HĐND đang giữ các chức vụ do HĐND bầu đều dành được phiếu tín nhiệm cao.

          Các đại biểu đã dành nhiều thời gian chất vấn, đề nghị UBND phường làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp ngăn chặn tình hình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; Làm rõ vấn đề chi ngân sách đầu tư tuyến đường xuống Trạm y tế phường, vấn đề thu tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể và các khu phố, tổ dân phố.

          Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Ngọc Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền.

          Kỳ họp thứ mười HĐND phường Bắc Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. 100% đại biểu biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng.

          * Theo báo cáo của UBND phường Quảng Cư năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế toàn phường tăng cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 441 triệu,  tăng 18,37% so với cùng kỳ.

Kỳ họp thứ 9  HĐND phường Quảng Cư quyết nghị các vấn đề trọng tâm 2019

          Ngành dịch vụ thương mại tăng 13,7%, công nghiệp –vận tải  tăng 18,6%,  khai thác thủy sản, sản xuất nông nghiệp tăng 18,6%, công nghiệp, xây dựng , tiểu thủ công nghiệp tăng 34,1  so với cùng kỳ; Thu ngân sách nhà nước đạt 100% dự toán giao. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh đảm bảo.

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và chất vấn các nội dung đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông; giải quyết tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải trọng làm hư hỏng các tuyến đường và tài sản kiến trúc của nhân dân. Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực điểm kinh doanh hải sản trên các tuyến đường. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm công tác khuyến học khuyến tài, đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường;. Công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và triệt xóa các tụ điểm ma túy. Đối với vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã được bộ phận địa chính phường giải trình thỏa đáng

          Kỳ họp thứ 9  HĐND phường Quảng Cư đã thành công tốt đẹp. 100% đại biểu thống nhất thống nhất thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

          * Thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân phường, năm 2018 phường Trường Sơn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 19%/năm. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 810,4 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Trường Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021  đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2018

           Trong đó ngành Dịch vụ - Du lịch, thương mại đạt 599,7 tỷ đồng, tăng 18%  so với cùng kỳ; ngành Công nghiệp – xây dựng đạt 137,7 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; ngành Nông – lâm – thủy sản đạt 72,9 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.  Thu ngân sách ước đạt 9 tỷ 240 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý quy hoạch tài nguyên, môi trường được quan tâm. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học không ngừng nâng lên; nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đày đủ, kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,33%, cận nghèo 4,17%.

           Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Kết quả 100% đại biểu Hội đồng nhân dân phường đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao từ 71,4% đến 100%.

           Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất thực hiện 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019. Trong đó, phường Trường Sơn sẽ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát triển 2 ngành kinh tế du lịch và ngành kinh tế  thương mại. Thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành công tác giảm nghèo bền vững.

           Sau 1 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, 100% đại biểu thống nhất thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Trường Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bế mạc thành công tốt đẹp./.

           * Năm 2018 các chỉ tiêu kinh tế phường Quảng Tiến tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ  kinh tế đạt 12%, tổng  thu nhập toàn phường năm đạt 707,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu  đồng/ người / năm.

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân phường Quảng Tiến khóa XXI

          Trong đó, ngành khai thác thủy sản; sản xuất nông nghiệp đạt 355,2 đồng ; dịch vụ thương mại du lịch, chế biến xuất nhập khẩu hải sản tổng thu nhập giá trị 269 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải xây dựng tổng thu nhập ước đạt 82,9 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 100% dự toán giao. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh đảm bảo.

          Tại kỳ họp thứ 12 khóa XXI, các đại biểu đã thảo luận  thông qua các Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ  ngân sách năm 2019; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh HĐND và UBND phường Quảng Tiến khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021….

 

<

Tin mới nhất

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Minh(20/06/2019 3:47 CH)

Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Hùng(19/06/2019 3:28 CH)

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Quảng Thọ (19/06/2019 3:08 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sầm Sơn(19/06/2019 2:41 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.(18/06/2019 4:02 CH)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019(18/06/2019 3:54 CH)

Đại biểu HĐND thành phố và đại biểu hội đồng nhân dân phường: Tiếp xúc cử tri phường Trường Sơn,...(18/06/2019 3:15 CH)

Cử tri phường Quảng Cư kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông và công tác giải phóng mặt...(13/06/2019 2:44 CH)