Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Hội Cựu giáo chức thành phố tổ chức Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2018-2023

Đăng ngày 10 - 04 - 2019
100%

Sáng ngày 9/4, Hội Cựu giáo chức thành phố đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Đại hội Hội Cựu giáo chức thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2023.

           Trong những năm qua, được sự quan tâm của Hội Cựu giáo chức tỉnh, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể khối giáo dục, Hội Cựu giáo chức thành phố đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, nội dung và hình thức hoạt động của hội ngày càng phong phú, đa dạng. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, hội đã tích cực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, trong công tác khuyến học, khuyến tài; khuyến khích hội viên phát huy kinh nghiệm, trí tuệ góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương; hội cũng thường xuyên tăng cường tuyên truyền giáo dục để hội viên luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất đạo đức nhà giáo, gương mẫu, tham gia công tác xã hội. Hội đã  nâng cao đời sống cho hội viên cũng được chú trọng, tổ chức mừng thọ cho 76 hội viên đạt tuổi 70, 80, 90  với tổng số tiền  gần 10 triệu đồng; thăm hỏi các hội viên, thân nhân gia đình hội viên bị ốm đau, tai nạn với số tiền 18 triệu đồng…Đồng thời, hội đã cùng với địa phương tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phối hợp với Hội khuyến học thành phố để xây dựng và thực hiện các phong trào: Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học, khuyến tài, gia đình văn hoá, gia đình thể thao…có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, vai trò, vị thế của hội ngày càng được khẳng định.

           Sau một ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Cựu giáo chức  thành phố nhiệm kỳ 2019- 2023 đã thành công tốt đẹp.  Đại hội đã bầu đồng chí Trần Xuân Hùng giữ chức chủ tịch hội cựu giáo chức thành thố. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất