Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

Sáng ngày 28.6, Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII; sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Việt Cường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng  

          Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Qua đánh giá hàng năm, có 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 87% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố đã giới thiệu kết nạp 48 đảng viên mới, tiếp nhận thêm 1 chi bộ cơ sở.

          Về công tác thi hành Điều lệ đảng, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố thường xuyên quán triệt Điều lệ đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các chi bộ, đảng viên. Đảm bảo tốt các quyền của đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cán bộ đảng viên. Chấp hành tốt nguyên tắc và cơ cấu tổ chức đảng. Khen thưởng, kỷ luật trong đảng được thực hiện kịp thời; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ có 10 đảng viên bị thi hành kỷ luật.

          Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tổ chức tốt việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đồng thời xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hành động. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Bồi dưỡng, kết nạp 8 đảng viên mới. Hoạt động kiểm tra, giám sát duy trì hiệu quả đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

          Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,  đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp  đủ phẩm chất, năng lực và uy tín và 3 giải pháp đột phá: Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác xây dựng đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường,  điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đẩy mạnh công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố Lê Việt Cường đề nghị: Các chi bộ quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,  lồng ghép hợp lý nội dung sinh hoạt chi bộ với chuyên môn. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Tổ chức sơ kết sinh hoạt chi bộ 6 tháng và quán triệt các nhiệm vụ của Đảng bộ đến toàn thể đảng viên, tạo sự thống nhất trong chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tình hình sản xuất và thăm các đơn vị, gia đình...(17/01/2020 5:01 CH)

  Đồng chí Lê Ngọc Khanh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trường Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ...(17/01/2020 4:45 CH)

  Thành đoàn Sầm Sơn: Diễn đàn với chủ đề “Tuổi trẻ Sầm Sơn sắt son niềm tin với Đảng- Vinh Quang...(17/01/2020 4:24 CH)

  Lãnh đạo Công an thành phố Sầm Sơn kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và chúc tết CBCS công an xã...(17/01/2020 3:53 CH)

  Đồng chí Lê Trung Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy thăm, kiểm tra...(17/01/2020 3:40 CH)

  Viện kiểm sát nhân dân Sầm Sơn triển khai công tác năm 2020(16/01/2020 4:48 CH)

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Mạnh Sơn: thăm, chúc tết các đơn vị và trao quà cho...(16/01/2020 4:48 CH)

  Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Sầm Sơn: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học...(16/01/2020 4:36 CH)