Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

Sáng ngày 28.6, Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII; sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Việt Cường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng  

          Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Qua đánh giá hàng năm, có 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 87% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố đã giới thiệu kết nạp 48 đảng viên mới, tiếp nhận thêm 1 chi bộ cơ sở.

          Về công tác thi hành Điều lệ đảng, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố thường xuyên quán triệt Điều lệ đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các chi bộ, đảng viên. Đảm bảo tốt các quyền của đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cán bộ đảng viên. Chấp hành tốt nguyên tắc và cơ cấu tổ chức đảng. Khen thưởng, kỷ luật trong đảng được thực hiện kịp thời; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ có 10 đảng viên bị thi hành kỷ luật.

          Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tổ chức tốt việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đồng thời xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hành động. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Bồi dưỡng, kết nạp 8 đảng viên mới. Hoạt động kiểm tra, giám sát duy trì hiệu quả đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

          Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,  đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp  đủ phẩm chất, năng lực và uy tín và 3 giải pháp đột phá: Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác xây dựng đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường,  điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đẩy mạnh công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố Lê Việt Cường đề nghị: Các chi bộ quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,  lồng ghép hợp lý nội dung sinh hoạt chi bộ với chuyên môn. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Tổ chức sơ kết sinh hoạt chi bộ 6 tháng và quán triệt các nhiệm vụ của Đảng bộ đến toàn thể đảng viên, tạo sự thống nhất trong chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019 tại...(16/08/2019 4:22 CH)

  Giám sát công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2019 tại xã Quảng Minh và...(16/08/2019 3:04 CH)

  Hội nghị trực tuyến: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ...(14/08/2019 4:02 CH)

  Giám sát công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2019 tại phường Quảng Vinh(14/08/2019 3:47 CH)

  Hội nghị trực tuyến: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ...(13/08/2019 3:34 CH)

  Liên đoàn lao động thành phố Sầm Sơn quyên góp hỗ trợ 150 triệu đồng, xây trường học và các gia...(12/08/2019 3:54 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Hoàn thành cuộc thi “học tập di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” cấp cơ sở.(09/08/2019 3:44 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Sơ kết công tác lao động- thương binh, xã hội 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ...(02/08/2019 8:27 SA)