Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày 15 - 07 - 2019
100%

Ngày 12/7, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/ của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng". Tiếp đoàn có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và các ngành, đoàn thể liên quan.

         

Đ/c Nguyễn Văn Phát, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Sầm Sơn về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII

          Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua,Thành ủy Sầm Sơn đã chủ động làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện. Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành 25 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung các văn bản đều bám sát hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4, tỷ lệ tham gia học tập và viết bài thu hoạch đạt chất lượng luôn đạt trên 95%. Đồng thời, đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan. Trên cơ sở chuyên đề hàng năm, Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ sở đảng, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình hành động, xác định khâu đột phá để tập trung thực hiện trong từng năm. Rà soát, bổ sung các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị tại 15 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, góp ý, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị chung.

          Về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban thường vụ Thành ủy đã thực hiện kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc chỉ rõ khuyết điểm để tập trung khắc phục. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng rèn luyện của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức việc đối thoại, tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

          Tuy nhiên, quá trình triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị ở thành phố Sầm Sơn còn tồn tại một số hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị địa phương còn lúng túng, thiếu tự giác trong triển khai thực hiện; vấn đề nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên chưa thật sự tốt; chưa thực sự gắn được các nội dung học tập và làm theo vào các phong trào, nhiệm vụ đột phá của đơn vị...

          Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ xã Quảng Đại, phường Bắc Sơn, Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố và Đảng bộ Công an thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Phát , UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy kết luận.

             Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: thành phố Sầm Sơn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với  thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chọn chủ đề hàng năm phù hợp với thực tiễn, các vấn đề cấp bách, đột phá của địa phương. Vận dụng các nội dung học tập và làm theo bằng các phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả  và có sức lan tỏa lớn. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội Cựu chiến binh phường Trung Sơn: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam...(06/12/2019 3:39 CH)

  Liên đoàn lao động thành phố: Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, Kết luận...(06/12/2019 3:12 CH)

  Hội đồng hương Sầm Sơn tại Hà Nội: Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Quảng Minh(05/12/2019 2:49 CH)

  Hội Cựu chiến binh thành phố: Tọa đàm Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt...(04/12/2019 3:20 CH)

  Học tập, quán triệt , triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị,...(04/12/2019 3:11 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện(03/12/2019 3:28 CH)

  Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ sở(03/12/2019 2:52 CH)

  Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Trung Sơn, xã Quảng Đại, Quảng Minh(03/12/2019 9:55 SA)