Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Ban thường vụ Thành ủy: Thông qua nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố.

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

Ngày 4/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hôi, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ, Thường trực thành ủy từ Hội nghị lần thứ 17 đến Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách thành phố năm 2018 và ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình, kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019; danh mục dự án đầu tư công năm 2020; Báo cáo bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND thành phố về hỗ trợ phát triển sản xuất và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy họp thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

          6 tháng đầu năm, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác quản lỳ dịch vụ du lịch. Chỉ đạo UBND  thành phố rà soát, bổ sung, ban hành và tổ chức có hiệu quả các phương án quản lý dịch vụ du lịch năm 2019; tổ chức thành công các lễ hội du lịch Sầm Sơn. Chỉ đạo các địa phương chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ chiêm xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019; kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường chỉ đạo khai thác vụ cá  Nam, quản lý hoạt động khai thác thủy sản và quản lý tàu cá; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi. Chỉ đạo sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu ngân sách năm 2019. Tập trung chỉ đạo công tác GPMB để triển khai các dự án đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; quan tâm công tác thành lập mới doanh nghiệp; chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2018-2019; thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh xếp thứ 13 toàn tỉnh. Ngành y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các lượng lượng vũ trang đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên năm bắt tình hình trên biển và các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự liên quan đến công tác GPMB dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, đặc biệt là hoạt động của các tổ chức “ pháp luân công”. Đẩy mạnh công tác  phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép; tập trung triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Chỉ đạo điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ đối với 08 đồng chí; tổ chức thành công lớp bồi dưỡng cán bộ và cán bộ dự nguồn Ban chấp hành, các chức danh chủ chốt của thành phố sầm sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026 cho  92 đồng chí. Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị  số 05- CT/TW của Bộ chính trị gắn với  việc thực Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh  đốn Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng một số lĩnh vực về văn hóa; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Chỉ đạo các Ban của HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát theo hướng chuyên đề, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tập trung công tác GPMB triển khai thực hiện các dự án, công tác quản lý  dịch vụ du lịch; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội, giải  quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

          Trên cơ sở các ý kiến, thảo luận của các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, đồng chí Bí thư Thành uỷ kết luận: Thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hôi, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy từ Hội nghị lần thứ 17 đến Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách thành phố năm 2018 và ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình, kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019; danh mục dự án đầu tư công năm 2020; Báo cáo bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả thực hiện  nghị quyết HĐND thành phố về hỗ trợ phát triển sản xuất. Đồng chí cũng yêu cầu hoàn thiện báo cáo để chuẩn bị cho kỳ hợp Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tình hình sản xuất và thăm các đơn vị, gia đình...(17/01/2020 5:01 CH)

  Đồng chí Lê Ngọc Khanh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trường Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ...(17/01/2020 4:45 CH)

  Thành đoàn Sầm Sơn: Diễn đàn với chủ đề “Tuổi trẻ Sầm Sơn sắt son niềm tin với Đảng- Vinh Quang...(17/01/2020 4:24 CH)

  Lãnh đạo Công an thành phố Sầm Sơn kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và chúc tết CBCS công an xã...(17/01/2020 3:53 CH)

  Đồng chí Lê Trung Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy thăm, kiểm tra...(17/01/2020 3:40 CH)

  Viện kiểm sát nhân dân Sầm Sơn triển khai công tác năm 2020(16/01/2020 4:48 CH)

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Mạnh Sơn: thăm, chúc tết các đơn vị và trao quà cho...(16/01/2020 4:48 CH)

  Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Sầm Sơn: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học...(16/01/2020 4:36 CH)