Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
3987 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

(Từ ngày 20/5/2019 - 26/5/2019)

 

Thứ / Ngày

Lương Tất Thắng

Chủ tịch UBND

Phạm Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

Thứ 2

20/5

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

- Họp tỉnh

 

- Dự hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Thứ 3

21/5

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

- Dự hội nghị

 

- Dự bề giảng lớp bồi dưỡng nguồn BCH Đảng bộ thành phố

Thứ 4

22/5

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

- Lam việc tại cơ quan

 

- Làm việc với Điện lực Thanh Hóa

Thứ 5

23/5

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

- Giao ban công tác quản lý trật tự du lịch

 

- Làm việc với Hiệp hội diều Việt Nam

Thứ 6

24/5

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

- Dự hội nghị tham vấn xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa

 

- Dự hội nghị tham vấn xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa

Thứ 7

25/5

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

- Trực Lãnh đạo UBND thành phố

 

 

 

Chủ nhật

26/5

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 79

- Trực Lãnh đạo UBND thành phố