Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 891/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2019
Trích yếu V/v kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn
Lĩnh vực Cải cách Hành chính
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống