Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 742/PA-UBND
Ngày ban hành 04/03/2019
Trích yếu Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn
Lĩnh vực Cải cách Hành chính
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm Tải xuống