Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 743/PA-UBND
Ngày ban hành 04/03/2019
Trích yếu Phương án quản lý và tổ chức hoạt động tại Cụm di tích lịch sử văn hóa và danh thắng núi Trường Lệ năm 20
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn
Lĩnh vực Cải cách Hành chính
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm Tải xuống