Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3273/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2019
Trích yếu V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Sầm Sơn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn
Lĩnh vực Cải cách Hành chính
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống