Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 91/KH-UBND
Ngày ban hành 14/04/2020
Trích yếu Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất năm 2019)
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Cải cách Hành chính
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống