Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
134 người đã bình chọn
2443 người đang online

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH ỦY SẦM SƠN

100%

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
 1  Phạm Gia Ất  Chủ tịch      
 2  Trần Văn Mười  Phó Chủ tịch