Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
134 người đã bình chọn
2505 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=23

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố: Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018,... (09/11/2018)

Sáng ngày 9/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019. Đồng chí Lương Tất Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch...