Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3596/QĐ-UBND 07/08/2019 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thành phố Sầm Sơn
3501/QĐ-UBND 05/08/2019 V/v kiện toàn Ban Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan UBND thành phố
3490/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 2015-2020
3491/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 2015-2020
3494/QĐ-UBND 05/08/2019 V/v kiện toàn Ban Tiếp công dân thành phố Sầm Sơn
3442/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
3431/QĐ-UBND 30/07/2019 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
3273/QĐ-UBND 16/07/2019 V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Sầm Sơn
2444/TB-UBND 21/06/2019 Thông báo danh sách và kết quả tính điểm các thí sinh đăng ký dự xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2019 theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
2158/TB-UBND 31/05/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2019 theo Nghị định số 06/2018/NĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1675/PA-UBND 03/05/2019 Phương án xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính Phủ
109/NV 02/05/2019 V/v thực hiện Kế hoạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2019
110/NV 02/05/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu
1492/QĐ-UBND 05/04/2019 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Cứu hộ, cứu nạn và sở cấp cứu biển thành phố Sầm Sơn
1230/UBND-VHTT 03/04/2019 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền cao điểm cho Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái và Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2019
1 2 3 4 5 6