3421 người đang online

Quảng Tiến phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”

Đăng ngày 16 - 09 - 2011
100%

- “Cán bộ Quân, Dân, Chính, Đảng thì phải đoàn kết chặt chẽ, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phụng sự kháng chiến, đi đúng đường lối quần chúng, làm đúng chính sách của Đảng và Chính phủ”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, T.7, tr 143).

Phát huy truyền thống anh hùng của địa phương, trong những năm qua, nhất là trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường Quảng Tiến (trước đây là xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn) đã không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó là do cấp ủy địa phương rất coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Xác định cán bộ là gốc của mọi vấn đề, cán bộ quyết định đến hiệu quả, chất lượng công việc, “cán bộ nào, phong trào ấy”, nên ban chấp hành (BCH) Đảng bộ phường Quảng Tiến luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, BCH đảng bộ phường đã xây dựng quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng để chuẩn hóa và tạo nguồn kế cận. Trong 3 năm (2007-2009), đảng bộ đã cử 9 cán bộ đi học đại học, 12 người đi học trung cấp chuyên môn và trung cấp chính trị. Bên cạnh đó, việc bố trí sắp xếp cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, chuẩn hóa theo Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ thị xã; sắp xếp đúng người, đúng việc nhằm phát huy được năng lực sở trường của từng cán bộ. Từ năm 2008 đến nay, ban thường vụ đảng ủy thống nhất hướng chỉ đạo bố trí một số cán bộ trẻ kiêm nhiệm nhiều công việc, như cán bộ văn phòng đảng ủy kiêm phó bí thư đoàn xã, xã đội phó kiêm công an viên... nhằm tạo cơ hội để cán bộ trẻ thử thách ở các lĩnh vực khác nhau, qua đó thể hiện rõ năng lực, thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau này. Do làm tốt công tác tổ chức cán bộ nên hiện nay đội ngũ cán bộ từ phường đến phố, thôn đa số đều đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đồng chí Vũ Thị Suất, bí thư đảng ủy phường, cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các đồng chí từ Trung ương đến cơ sở phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” và “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/thành công, thành công, đại thành công”; xác định đoàn kết là cơ sở để tạo nên sức mạnh, tạo nên sự thống nhất trong Đảng, là sự cần thiết của các tổ chức Đảng, vì vậy cùng với công tác tổ chức cán bộ, thời gian qua Đảng bộ phường Quảng Tiến luôn quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và trong đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ đảng bộ đến các chi bộ theo quy chế hoạt động của đảng ủy, các vấn đề thuộc quyết định của tập thể đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ, theo nguyên tắc cá nhân phục tùng tổ chức, thiểu số phục tùng đa số. Đảng bộ luôn phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Ban thường vụ, thường trực đảng ủy, UBND phường thường xuyên hội ý, trao đổi công việc, thẳng thắn góp ý cho nhau trên tinh thần xây dựng, chỉ ra những thiếu sót để mỗi cá nhân tự sửa chữa với phương châm: Kịp thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để đồng chí của mình sửa chữa, không chờ đến hội nghị mới đem ra kiểm điểm. Từ những việc làm cụ thể ấy đã giúp cho nội bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên đoàn kết thống nhất, hiểu và tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trước đây.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường Quảng Tiến luôn quan tâm tới việc nắm chắc diễn biến tư tưởng của nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc để ổn định tình hình cơ sở. Với phương châm giải quyết mọi bức xúc của dân ngay tại cụm dân cư, 3 năm qua, đảng bộ, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng, hợp pháp, bảo đảm lợi ích của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, vì vậy thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu song hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội của phường đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.  Tình hình chính trị ổn định, kinh tế có bước phát triển vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tập trung phát triển nghề cá và dịch vụ thương mại (chiếm tỷ trọng gần 70%). Từ năm 2007 đến cuối năm 2009, sản lượng khai thác cá đạt 25.600 tấn, giá trị ước đạt trên 225 tỷ đồng, tương đương với sản lượng, giá trị của 8 năm về trước. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phường có 3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I; 11/11 khu phố khai trương xây dựng và được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh, cấp thị. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữ ở mức 1%. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,8%. Phường đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng, động viên nhân dân tự nguyện đóng góp hàng tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, sửa sang các nhà văn hóa và tôn tạo một số di tích lịch sử trong phường.

Có thể nói, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động sâu sắc đối với đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong phường. Mặc dù còn không ít khó khăn, thử thách, song với quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng Quảng Tiến sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn cuộc vận động, góp phần xây dựng Sầm Sơn ngày càng văn minh, hiện đại.

<

Tin mới nhất

Thành ủy Sầm Sơn: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các...(05/04/2023 3:02 CH)

Đảng ủy xã Quảng Minh: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW và biểu dương khen thưởng các tập...(31/03/2023 4:03 CH)

Mỗi việc làm, một ý nghĩa thiết thực(07/02/2013 11:59 SA)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương(06/09/2012 11:54 SA)

Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh - một giá trị độc đáo của thời đại:(16/09/2011 10:40 SA)

Chi hội trưởng cựu chiến binh “ba nhất” ở Quảng Cư:(16/09/2011 10:40 SA)

Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực, có...(16/09/2011 10:40 SA)

Mỗi việc làm, một ý nghĩa thiết thực:(16/09/2011 10:40 SA)

°