Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Trung tâm HTCĐ xã Quảng Đại: Khai giảng năm học 2019 - 2020 và Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Đăng ngày 01 - 10 - 2019
100%

Sáng ngày 1/10, Trung tâm học tập cộng đồng xã Quảng Đại tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Đến dự có đồng chí Phạm Xuân Trưởng, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố và lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường trên địa bàn thành phố .

Xã Quảng Đại khai giảng năm học 2019 - 2020 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

           Năm 2018-2019, Trung tâm HTCĐ xã Quảng Đại khắc phục khó khăn, duy trì được các hoạt động thường xuyên, đảm bảo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của tầng lớp nhân dân, các đoàn thể trên cơ sở chấp hành các quy định, quy chế của trung tâm giáo dục. Đa dạng hóa các hình thức học tập của nhân dân, duy trì và phát triển hình thức dạy nghề truyền thống phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc xây dựng xã đạt chuẩn cộng đồng học tập,theo Thông tư 44 của Bộ Giao dục đã được chỉ đạo và thực hiện từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và người dân về mục đích ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Nhiều chỉ tiêu đã đạt so với đề án; ý thức và yêu cầu được học tập của cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nâng lên, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Mạng lưới và quy mô trường lớp phát triển mạnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học từng bước được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp, chuyển cấp, tốt nghiệp, học sinh giỏi đều tăng. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì và nâng cao. Hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã được đầu tư, nâng cấp. Mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, tỉ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh...

          Phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Với chủ đề: “Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục”, Trung tâm học tập cộng đồng  xã Quảng Đại đã phát động thực hiện tuần lễ học tập suốt đời năm 2020, nhằm giúp cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn  xã hiểu rõ và thấm nhuần hơn nữa để làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Sầm Sơn: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho...(09/01/2020 3:11 CH)

  Tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019, triển khai nhiệm vụ...(09/01/2020 8:04 SA)

  Phòng giáo dục và đào tạo thành phố: Tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và phòng...(25/10/2019 2:14 CH)

  Phường Trường Sơn: Khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập...(09/10/2019 2:40 CH)

  Trung tâm HTCĐ xã Quảng Đại: Khai giảng năm học 2019 - 2020 và Phát động tuần lễ hưởng ứng học...(01/10/2019 4:12 CH)

  Khai giảng lớp năng khiếu bóng đã Viettel khóa đào tạo 2019 – 2020.(16/09/2019 9:52 SA)

  Thành phố Sầm Sơn: Hân hoan ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường(05/09/2019 4:08 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020(28/08/2019 3:46 CH)