Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Ban Dân vận Thành ủy: Giao ban công tác Dân vận tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019.

Đăng ngày 01 - 11 - 2019
100%

Sáng ngày 31/10, đồng chí Lê Ngọc Khanh, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố chủ trì hội nghị hội nghị giao ban công tác dân vận tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019

Hội nghị giao ban công tác dân vận tháng 10/2019

          Trong tháng 10, Ban Dân vận các cấp đã phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng,  MTTQ,  các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tập trung vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng,  Nhà nước, các quy định của địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,  việc tang và lễ hội theo Chỉ thị số 10 - CT/TU của  Ban Thường vụ Thị uỷ (nay là Thành uỷ Sầm Sơn); công tác thực hiện năm Dân vận chính quyền; nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu, giải quyết những vấn đề vướng mắc, nổi cộm phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động triển khai tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án, nhất là công tác vận động kiểm kê, thu hồi đất thực hiện Dự án Quảng Trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, dự án đường ven biển... Phối hợp với Công an thành phố tổ chức thành công diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân "Bên cạnh đó, hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất,  tinh thần cho nhân dân

          Tại hội nghị, các đại biểu dành thời gian thảo luận, bàn các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án; luật nghĩa vụ quân sự; chủ động bám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, định hướng dư luận các vấn đề nổi cộm, phát sinh trên địa bàn dân cư…

Đ/c Lê Ngọc Khanh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố phát biểu kết luận

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Khanh, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố yêu cầu Ban Dân vận, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Quảng Trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố, dự án đường ven biển, các dự án tái định cư; công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Hùng, Quảng Minh; tuyên truyền, vận động xã hội hóa công tác xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tông liên thôn, khu phố; Mặt trận tổ quốc, đoàn thể tăng cường giám sát,  phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218- QĐ/TW của Bộ chính trị; Quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 86/86 khu dân cư trên địa bàn thành phố và công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020 đảm bảo số lượng, chất lượng .

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp túc cử tri tại thành phố Sầm Sơn(11/11/2019 3:20 CH)

  Phát huy sức mạnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên thành phố Sầm Sơn(11/11/2019 3:06 CH)

  Kiểm tra công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Minh và Quảng Hùng (05/11/2019 3:25 CH)

  Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy tháng 10(05/11/2019 3:21 CH)

  Giải phóng mặt bằng Dự án Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội: Cần trách nhiệm của người dân(04/11/2019 3:01 CH)

  Ban Dân vận Thành ủy: Giao ban công tác Dân vận tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng...(01/11/2019 9:47 SA)

  UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 10(30/10/2019 3:20 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Thực hiện tốt công tác giáo dục phổ biến kiên thức pháp luật, hòa giải ở cơ sở (30/10/2019 3:16 CH)