Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Kiểm tra công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Minh và Quảng Hùng

Đăng ngày 05 - 11 - 2019
100%

Vừa qua, Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể thành phố đã kiểm tra công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Minh và Quảng Hùng. Đồng chí Lê Ngọc Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố làm trưởng đoàn.

Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể thành phố kiểm tra công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Minh

          Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn 2 xã Quảng Minh, Quảng Hùng đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân  nắm rõ nội dung, ý nghĩa và lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin, tự giác tham gia của người dân và cộng đồng dân cư đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất, tháo dỡ các công trình phục vụ xây dựng nông thôn  mới.

          Trong đó, xã Quảng Minh đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng bê tông hóa đường liên thôn đạt 90%, đường trục chính nội đồng được cứng hóa 100%. Đến nay, xã đã hoàn thiện hồ sơ 16/19 tiêu chí; còn 3 tiêu chí chưa hoàn thiện hồ sơ gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa và Y tế.

          Tại xã Quảng Hùng, đến nay đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,72%, hộ cận nghèo 3,83%; tỷ lệ người dân tham gia  bảo hiểm y tế đạt 100% chỉ tiêu. ..

          Tuy khối lượng công việc còn nhiều nhưng với quyết tâm về đích năm 2019, xã Quảng Minh và Quảng Hùng tiếp tục củng cố nâng cao tính bền vững của các tiêu chí đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh toàn diện công tác kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành.

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố đề nghị MTTQ, các đoàn thể 2 đơn vị bám cơ sở, gần dân, sát dân, nắm tâm tư, tình cảm, nhận thức của nhân dân; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nhân dân về xây dựng NTM để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan toả lớn trong nhân dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Tăng cường phối hợp công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội,...(24/02/2020 3:42 CH)

  UB MTTQ thành phố: Phấn đấu làm 12 công trình chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm...(21/02/2020 9:26 SA)

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn trao 3 căn nhà tình nghĩa trên đia bàn...(21/02/2020 9:11 SA)

  Thành phố Sầm Sơn: Triển khai phương án quản lý thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...(21/02/2020 8:19 SA)

  Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid- 19 và các dịch bệnh động vật(17/02/2020 2:23 CH)

  UBKT Thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 07 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ...(17/02/2020 2:16 CH)

  Ban hành các phương án quản lý dịch vụ du lịch nhằm mục tiêu: đưa ngành kinh tế mũi nhọn dịch vụ...(14/02/2020 4:18 CH)

  Thường trực HĐND thành phố giao ban thường trực HĐND các xã, phường(14/02/2020 3:44 CH)