Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đăng ngày 13 - 12 - 2019
100%

Sáng ngày 13/12, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019

          Năm 2019, Cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ban hành và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tốc độ phát triển kinh tế thành phố ước đạt 18,1%, giá trị sản xuất ước đạt 11.500 tỷ đồng; chất lượng các hoạt động văn hóa được nâng lên. Đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng 15 nhà đại đoàn kết, tặng hàng nghìn xuất quà cho cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo số lượng, chất lượng. Các đơn vị vũ trang, đoàn thể, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân đã phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218.

         Tại các xã, phường, đã tổ chức công khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, các khoản thu - chi, các cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh và thành phố. Tổ chức cho nhân dân xây dựng hương ước, quy ước thôn, khu phố. Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế du lịch, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường... phát vai trò giám sát của các ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư cộng đồng, ban Công tác mặt trận khu dân cư. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia góp ý kiến xây dựng quy chế hoạt động; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. UBND thành phố thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm 30-40% thời gian giải quyết; duy trì tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và chuyên môn đã phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động và các buổi đối thoại trực tiếp với chủ sử dụng lao động, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

         Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân của ở cơ sở. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Rà soát, đánh giá phân loại cơ sở để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nhiêm kỳ 2020 – 2025. Nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, nhất là các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thực hiện dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Xử lý kịp thời vấn đề ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Công ty TNHH Phước Thịnh, phường Quảng Tiến: Xuất khẩu hơn 12 tấn tôm, mực sang thị trường Nhật Bản(21/09/2020 9:37 SA)

  Đồng chí Lương Tất Thắng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Sầm Sơn(21/09/2020 9:04 SA)

  Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn: Giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm,...(18/09/2020 6:52 SA)

  Đảng ủy phường Quảng Châu: Nhanh chóng triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến cán bộ,...(11/09/2020 3:54 CH)

  Tăng cường công tác phối hợp giữa chi cục Thuế với các phòng, ban, xã, phường, phấn đấu hoàn...(11/09/2020 3:33 CH)

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Trung Sơn làm việc với Đảng ủy phường Quảng Cư về kết...(11/09/2020 7:43 SA)

  Thành phố Sầm Sơn: Tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021(03/09/2020 3:55 CH)

  Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích Chi bộ Cố Gắng là di tích lịch sử cấp tỉnh, kỷ niệm 73 năm...(01/09/2020 3:28 CH)