198 người đang online

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
100%

 

(Theo Quyết định số 5014/QĐ-UBND, ngày 30/08/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn)

<

Tin mới nhất

Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ...(30/08/2021 2:12 CH)

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN, Nhiệm kỳ 2021-2026(30/08/2021 11:25 SA)

°