3563 người đang online

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn

Đăng ngày 18 - 09 - 2019
100%

Ngày 16/9, UBND thành phố phối hợp với Tập đoàn Mặt trời tổ chức hội nghị lấy ý liến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại phường Trung Sơn về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn.

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân phường Trung Sơn về điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn

          Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã giới thiệu tổng thể dự án theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định 2548/QĐ- UBND ngày 4/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa và những nội dung dự kiến điều chỉnh. Trong đó, nội dungdự kiến điều chỉnh chủ yếu là: điều chỉnh một số khu chức năng để bố trí thêm các vị trí tái định cư tại phường Trung Sơn, Quảng Tiến, Quảng Hùng, Quảng Đại; cập nhật các dự án, các khu dân cư hiện có trong phạm vi lập quy hoạch; điều chỉnh và bổ sung một số tuyến đường nội bộ trong phạm vi điều chỉnh và các hạ tầng khác cho phù  hợp với nội dung điều chỉnh.

Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn được được công khai đến các hộ dân

          Đa số các hộ dân phường Trung Sơn đóng góp ý kiến bằng văn bản và bày tỏ sự tin tưởng, thống nhất cao với những nội dung dự kiến điều chỉnh lần này đồng thời đề nghị thành phố sớm triển khai các khu tái định cư và xây dựng mức giá đền bù, phương án đền bù tương xứng, công khai, minh bạch.

          Trong các ngày từ 16 – 19/9, UBND thành phố phối hợp với Tập đoàn Mặt trời tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở 11 xã, phường trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến nhân dân tại các xã, phường ảnh hưởng bởi dự án, UBND tỉnh và chủ đầu tư sẽ có bổ sung hoặc điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến tính chất, ranh giới và định hướng phát triển chung của đô thị; tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính đã được phê duyết tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 4/7/2018 của UBND tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.(31/03/2023 4:46 CH)

  Sầm Sơn lập thêm 3 phường, xây dựng thêm nhiều phân khu đô thị(01/03/2022 8:36 SA)

  Phường Quảng Châu: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết...(11/01/2022 8:57 SA)

  Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái...(18/09/2019 8:31 SA)

  Hội nghị báo cáo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các phân khu A, F, H thành phố Sầm Sơn(27/03/2019 2:08 CH)

  Hội nghị xin ý kiến nhân dân về nhiệm vụ xây dựng đồ án quy hoạch khu đô thị sinh thái nghỉ...(30/01/2018 9:31 CH)

  Lễ công bố quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn đến năm 2040(10/08/2017 9:43 SA)

  Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hai...(26/07/2017 9:58 CH)

  °