Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Đăng ngày 06 - 09 - 2019
100%

Sáng ngày 6/9, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 108 đại biểu là các đồng chí trong Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân các thôn, khu dân cư trong thành phố

      

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

          Tại hội nghị, các đại biểu được học tập các nội dung: quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội khóa VII, chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội VII của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, qua đó, chủ động xây dựng chương trình hành động, vận dụng, cụ thể hóa nhiệm vụ trong nội dung Nghị quyết vào tình hình thực tiễn của đơn vị. Nghiên cứu các chuyên đề: Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế,…

          Đây là dịp để cán bộ hội nâng cao phương pháp và kỹ năng công tác về vận động quần chúng, hiểu đúng những nhiệm vụ và yêu cầu mà Đại hội VII đề ra. Trên cơ sở đó góp phần củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, quan điểm, nắm chắc các phương pháp trong quá trình công tác để triển khai tốt công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương, đơn vị./.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố: Giám sát các dự án đầu tư công tại xã Quảng Đại(15/11/2019 3:26 CH)

  Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh đối tượng 4 năm 2019(15/11/2019 3:10 CH)

  Ngày hội đại đoàn kết tại khu phố Tân Lập, phường Quảng Tiến và khu phồ Hồng Thắng, phường Quảng Cư(15/11/2019 2:50 CH)

  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố: Khai giảng chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành...(15/11/2019 2:40 CH)

  Ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư Yên Trạch, Quảng Châu; khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn(14/11/2019 9:43 SA)

  Đoàn học viện khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý lãnh đạo nước công hòa dân chủ nhân dân Lào...(13/11/2019 4:56 CH)

  Hội nghị liên tịch HĐND thành phố thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố...(13/11/2019 4:49 CH)

  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp túc cử tri tại thành phố Sầm Sơn(11/11/2019 3:20 CH)