3346 người đang online

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 10 - 05 - 2021
100%

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(tính đến ngày 30/12/2021)

----------------

TT

Họ và tên

Tháng, năm sinh

Quê quán

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, đơn vị công tác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Lương Tất Thắng

12/1977

P. Hàm Rồng, T.P Thanh Hoá

Kiến trúc sư (CQ), Thạc sĩ  QTKD, Thạc sĩ  NCCS

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

2

Lê Trung Sơn

10/1969

P. Trường Sơn, T.P Sầm Sơn

CN Luật (TC);  Thạc sĩ KTCT

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

3

Lê Văn Tú

05/1969

X. Định Hòa, H. Yên Định

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố

4

Lê Việt Cường

10/1972

P. Trung Sơn, T.P Sầm Sơn

CN Tâm lý học (TC)

TV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

5

Lê Ngọc Khanh

10/1979

P. Trung Sơn, T.P Sầm Sơn

CN Luật, CN Chính trị (CQ), Thạc sĩ QLKT

TV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

6

Vũ Thị Thủy

07/1969

P. Quảng Tiến, T.P Sầm Sơn

ĐH GD Chính trị (CQ); Thạc sĩ Chính trị

TV, TB Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

7

Vũ Thị Suất

08/1968

P. Quảng  Tiến, T.P Sầm Sơn

ĐH Chính trị (CQ)

TV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố

8

Lưu Hùng Sơn

10/1974

X. Mỹ Lộc, H. Hậu Lộc

CN QTKD (CQ)

TV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

9

Bùi Quốc Đạt

06/1970

X. Hoằng Lộc, H. Hoằng Hoá

CNSP Ngữ văn (CQ) Thạc sĩ QLGD

TV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

10

Nguyễn Văn Thi

01/1975

X. Quảng Đông, T.P Thanh Hoá

CN Quân sự (CQ)

TV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố

11

Nguyễn Việt Hưng

02/1974

X. Đông Nam, H. Đông Sơn

CN Luật (CQ)

TV, Trưởng Công an Thành phố

12

Nguyễn Ngọc Bích

12/1966

X. Hoằng Lý, T.P Thanh Hoá

CN K.tế (TC), Th.sĩ QLKT

TUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

13

Lê Doãn Lương

04/1976

P. Quảng Cư, T.P Sầm Sơn

ĐH TD-TT (CQ), CN QLHCNN (TC); Thạc sĩ KTCT

TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy

14

Nguyễn Trọng Dương

09/1965

X. Hoằng  Hà, Hoằng Hoá

ĐHSP Toán (TC), Thạc sĩ QLGD

TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

15

Trịnh Tứ Hiệp

03/1968

P. Trung Sơn, T.P Sầm Sơn

ĐH Hành chính (TC)

TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

16

Phạm Gia Ất

01/1966

P. Quảng  Cư, T.P Sầm Sơn

CN Xã hội học (TC)

TUV, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố

17

Vũ Thị Hoa

01/1970

P. Trường Sơn, T.P Sầm Sơn

ĐHSP Tiểu học (C.Tu); Thạc sĩ QLGD

TUV, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố

18

Đào Thị Lý

12/1971

X. Định Công, H.Yên Định

ĐHSP Ngữ Văn (CQ), Thạc sĩ Ngữ Văn

TUV, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố

19

Phạm Xuân Trưởng

07/1971

X. Vĩnh Tiến, H.Vĩnh Lộc

ĐHSP Tin (TC); Thạc sĩ Chính trị

TUV, Trưởng phòng  GD-ĐT, UBND Thành phố

20

Mai Lương Ngọc

08/1976

X. Nga Trường, H. Nga Sơn

CN Luật (CQ)

TUV, Chánh Thanh tra, UBND Thành phố

21

Đàm Thị Thái

12/1979

H. Na Rì, T.Bắc Kạn

CN Văn hoá (CQ), Th.sĩ QLVH

TUV, Trưởng phòng VH-TT, UBND Thành phố

22

Nguyễn Văn Hiếu

04/1979

X. Quảng Thái, H.Quảng Xương

Kỹ sư Quản lý

TUV, Trưởng phòng TN-MT, UBND Thành phố

Đất đai (CQ)

23

Trần Phan Vũ

05/1980

P. Quảng Tiến, T.P Sầm Sơn

CNSP Lịch sử

TUV, Trưởng phòng Nội vụ, UBND Thành phố

(CQ)

24

Văn Đình Vân

03/1984

X. Quảng Trạch, H.Quảng Xương

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng và QLDA (CQ)

TUV, Trưởng phòng QLĐT, UBND Thành phố

25

Lê Huy Hưng

08/1979

T. T Rừng Thông, H. Đông Sơn

Kỹ sư XD CT (CQ), Th.sĩ QLCT

TUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố

26

Hoàng Việt Quang

10/1970

X.Thọ Lâm, H.Thọ Xuân

CN Luật (TC)

TUV, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố

27

Cao Văn Hùng

08/1968

P. Trường Sơn, T.P Sầm Sơn

CN Tâm lý học (TC)

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Thọ

28

Nguyễn Văn Khoa

01/1972

P. Quảng Tiến, TP Sầm Sơn

CN Xã hội học (TC)

TUV, Bí thư Đảng ủy P. Quảng Cư

29

Ngô Hữu Biên

04/1973

P. Quảng Cư, T.P Sầm Sơn

ĐH Báo chí (TC)

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Tiến

30

Trần Văn Hưng

08/1978

P. Quảng Vinh, T.P Sầm Sơn

CN QTKD (TC)

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Vinh

31

Nguyễn Thị Thanh

02/1978

P. Quảng Tiến, T.P Sầm Sơn

CN Tâm lý học (TC); CN Chính trị (CQ)

TUV, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đại

32

Cao Thị Ngọc Quỳnh

08/1981

X. Vĩnh Hùng, H.Vĩnh Lộc

CN Lịch sử (CQ), Th.sĩ Lịch sử

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Trường Sơn

33

Nguyễn Minh Tâm

11/1982

P. Quảng Tiến, TP Sầm Sơn

CN Chính trị (CQ)

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Trung Sơn

 

<

Tin mới nhất

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10/05/2021 10:12 SA)

Thường trực Thành uỷ, các ban xây dựng Đảng - Văn phòng Thành ủy(10/05/2021 7:57 SA)

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ...(15/11/2015 10:40 SA)

°