Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỒNG LỄ - ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đăng ngày 29 - 04 - 2020
100%

Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ thành phố Sầm Sơn được thành lập tháng 8 năm 2015, Công đoàn nhà trường cũng được thành lập cùng thời điểm đó. Với sứ mệnh được giao là xây dựng một cơ sở giáo dục chất lượng cao của bậc học THCS của đô thị du lịch Sầm Sơn, tạo điều kiện để học sinh trên địa bàn được thụ hưởng môi trường học tập tốt nhất, giúp học sinh hoàn thiện thể chất, kỹ năng sống và phát huy tối đa năng lực, tạo tiền đề để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố; đồng thời là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên THCS có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

         Ngôi trường non trẻ còn bộn bề gian khó, nhưng thấm nhuần lời dạy của Bác “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy tốt - Học tốt”, những năm qua, tập thể lãnh đạo, giáo viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu trong giảng dạy, học tập và rèn luyện, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đặt được những nền tảng vững chắc đầu tiên trong xây dựng thương hiệu giáo dục, nhận được sự biểu dương của Cấp ủy, chính quyền thành phố, sự tin tưởng của nhân dân và học sinh trên địa bàn. Yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công này chính là Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã gắn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn với việc đẩy mạnh “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyễn Hồng Lễ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

          Dưới sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường, thời gian qua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong nhà trường. Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường xác định: đối với đặc thù của một trường học, để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đồng chí đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị  05- CT/TW  của Bộ Chính trị. Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi hội họp, giao ban, họp Hội đồng sư phạm…Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức đoàn thể, CBGV, nhân viên nhận thức được những giá trị cốt lõi của di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Bản thân Người là một tấm gương sáng ngời về một người cộng sản chân chính, giản dị, gần gũi ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Từ đó đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhà trường.

          Cấp ủy chi bộ nhà trường đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động nhiệm kỳ và năm học, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI. XII) và Cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào Thi đua “ Dạy tốt- học tốt”,  “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”… Nhà trường xác đinh: học tập phải đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; đưa nội dung học và làm theo gương Bác vào các nội dung giảng dạy ở tất cả các môn học, đặc biệt là tích hợp vào môn GDCD và HĐNGLL cho học sinh. Giáo dục học sinh thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với mọi cán bộ, đảng viên, giáo viên. Việc nêu gương trong học tập chỉ thị không chỉ nói suông, vận động suông mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để từng người tự giác thực hiện.  Động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, mục tiêu và yêu cầu đạt được của từng vị trí, từng lĩnh vực. Đề ra những nội dung học tập cụ thể, thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và phương châm luôn tuyệt đối đặt lợi ích của tập thể, hiệu quả làm việc và  “ tất cả vì học sinh thân yêu” lên trên hết. Về phía đội ngũ các thầy giáo, cô giáo luôn hết lòng vì học sinh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,  kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo lợi ích. Học tập ở Bác phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể; ứng xử văn hóa, tinh tế, nhân văn. Nhiều thầy cô giáo của nhà trường đã thực sự là gương sáng về sự tận tụy, thương yêu, chăm lo cho học sinh, yêu nghề, nhiệt huyết, nghiêm túc, có kế hoạch và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Tiêu biểu phải kể đến các đồng chí giáo viên được tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.

          Lãnh đạo nhà trường xác định, không chỉ thường xuyên bồi đắp tình cảm yêu nước và cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm mà còn phải có phương pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nhu cầu tự thân, tự nguyện của mỗi cá nhân trong nhà trường. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ cốt yếu, thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên. Việc tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức chính trị đã được thực hiện tự giác, thường xuyên, liên tục. Các nội dung tự học tập  được đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ chuyên môn và trở thành nền nếp hằng tháng, hằng quý, hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên đã xây dựng thói quen, ý thức tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên phải tự soi lại mình, đối chiếu với những nội dung học tập của bản thân để bổ sung, sửa chữa những mặt còn hạn chế, thiếu sót, đồng thời tiếp tục phát huy, nhân lên những thành tích, thế mạnh.

          Bên cạnh đó, nhà trường duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở nhà trường và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đảng viên, các tổ chuyên môn, trong các khối học sinh toàn trường. Song song với việc giáo dục, tuyên truyền  nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập Chỉ thị, Nhà trường đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện các tấm gương điển hình tiên tiến; đồng thời  gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng tháng, học kỳ và hằng năm, để kịp thời rút kinh nghiệm. Trong các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng nhà trường đánh giá nghiêm túc những việc làm tốt những việc chưa làm được chỉ ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục. Qua kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện việc làm tốt, hiệu quả để kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiêu biểu và chấn chỉnh những cá nhân làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao trong nhà trường. Nhiều sáng tạo trong học tập và làm theo Bác đã đem lại hiệu quả cao như: khuyến khích giáo viên tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học; tổ chức các hoạt động ngoại khoá với nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực như lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của Bác; ý thức, trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước; tinh thần cầu tiến, hội nhập, kịp thời nắm bắt xu thế của thời đại và phương pháp tự học của Bác Hồ… Đồng chí Hoàng Thị Thanh, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: thời gian tới nhà trường sẽ triển khai thêm nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 như: : Xây dựng quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, các hoạt động ơn đáp nghĩa; phát động phong trào "Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”...

          Sau 04 năm triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức và việc làm của cán bộ, giáo viên, học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học được ứng dụng, tận tụy với sự nghiệp “trồng người”. Tuyệt đại đa số học sinh của nhà trường ngày càng hoàn thiện về “đức, trí, văn, thể, mỹ”; đoàn kết thân ái, gắn bó với trường lớp. Từ phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa, lôi cuốn, quy tụ các thành viên trong nhà trường phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt. Tại Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, trường THCS Nguyễn Hồng Lễ vinh dự là một trong 07 tập thể của thành phố Sầm Sơn được tôn vinh “ Tập thể xuất sắc tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của thành phố Sầm Sơn. Sự ghi nhận, tôn vinh này đã là động lực quan trọng, là nền tảng tinh thần vững chắc để trường THCS Nguyễn Hồng Lễ tiếp tục phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua.  Từ ngôi trường này đã có hàng trăm lượt HS đạt huy chương  trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế, kỳ thi HSG cấp tỉnh, hàng nghìn HS đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp Thành phố; tỉ lệ đậu vào lớp 10 THPT công lập đạt 100%; tỉ lệ HS đậu THPT chuyên Lam Sơn và các chuyên khác ở Hà Nội xấp xỉ 20% tổng số học sinh khối 9…Chặng đường 5 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã nhân được rất nhiều sự biểu dương, ghi nhận: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở GD& ĐT; được chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn tặng giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tôn vinh là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ, Công đoàn nhà trường, công tác Đoàn - Đội – Hội cũng nhận được rất nhiều khen thưởng của các cấp, ngành, đặc biệt là Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn 2016-2018....

           Tự hào về ngôi trường mang tên người Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân quê hương Sầm Sơn; phát huy những thành tích đã đạt được với truyền thống Dạy tốt - Học tốt, các thế hệ thầy và trò của nhà trường vẫn đang nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, rèn đức, luyện tài viết tiếp những trang vàng truyền thống của nhà trường để trường THCS Nguyễn Hồng Lễ thực sự là địa chỉ đỏ tin cậy của tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh ; nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ của tất cả các em học sinh trên địa bàn Thành phố,  xứng đáng với kỳ vọng của Cấp ủy, chính quyền thành phố, thực là cánh chim đầu đàn của bậc giáo dục THCS của thành phố du lịch Sầm Sơn./.                                                  

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị lấy ý kiến các Sở, ngành, đơn vị liên quan về lập bản đồ khoanh vùng di tích Quốc gia...(29/05/2020 4:14 CH)

  UBND thành phố Sầm Sơn: xin ý kiến về xây dựng phương án bàn giao, tiếp nhận, quản lý và bảo vệ...(28/05/2020 3:56 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Khai mạc Giải đua xe đạp mở rộng lần thứ 3 năm 2020 tranh Cup “Tình anh em –...(25/05/2020 4:45 CH)

  Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện(25/05/2020 4:15 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Triển khai công tác tổ chức Giải đua xe đạp mở rộng lần thứ 3 năm 2020 tranh...(19/05/2020 2:51 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: 11.073 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19...(13/05/2020 4:14 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: Ra quân tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2020.(10/05/2020 7:37 SA)

  LĐLĐ thành phố thăm, nắm bắt tình hình đoàn viên, CNVC ngành giáo dục(07/05/2020 1:42 CH)