Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố: Triển khai hội nghị tập huấn và triển khai thực nghiệm mô hình học tập

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

Chiều ngày 20/5, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai hội nghị tập huấn và triển khai thực nghiệm mô hình học tập. Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị đại diện Ban chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh; Ban thực hiện đề tài khoa học tỉnh; Ban tuyên giáo, Ban dân vận Thành ủy; hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các xã, phường …

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo  phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

           Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các địa phương bắt tay ngay vào việc triển khai xây dựng xã hội học tập, nhân rộng các mô hình khuyến học ở khu dân cư, xây dựng các phường, xã học tập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân cùng tham gia phong trào. Đồng chí Phó Chủ tịch cho rằng, để phong trào đạt kết quả tốt nhất thì các cấp, các ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực, tránh bệnh hình thức thì mới thu hút người dân cùng tham gia, hưởng ứng thực hiện.  

           Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh triển khai các nội dung: Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhân danh hiệu mô huyện, thị xã, thành phố học tập trên địa  tỉnh thanh hóa, giai đoạn 2021-2026. Tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình huyện, thị, thành phố học tập; Hướng dẫn, cho điểm và công nhận danh hiệu mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập; Những giải pháp cơ bản xây dựng mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập;  Kế hoạch khảo sát, sơ kết và tổng kết thực nghiệm mô hình huyện học tập tại 05 đơn vị. Mô hình này được thực hiện trên cơ sở Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026”. Theo đó, 5 đơn vị được chọn xây dựng thí điểm gồm, huyện Bá Thước, Yên Định, Nông Cống, TP Sầm Sơn và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 1 đến 12-2020. Tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập, gồm 4 tiêu chí: Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo và các thiết chế văn hóa, thông tin, truyền thông trên địa bàn; kết quả học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn; tác dụng và hiệu quả của việc xây dựng và phát triển các mô hình học tập trên địa bàn.

          Thông qua hội nghị tập huấn, giúp các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời bằng các hình thức: học tập thường xuyên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Tiến  tới xây dựng mỗi xã, phường, trở thành một xã hội học tập, tạo nền tảng để xây dựng Sầm Sơn thành “Thành phố học tập” trong tương lai gần.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất