Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đăng ngày 10 - 05 - 2020
100%

1/ Hội Nông dân thành phố

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 1

 Phạm Gia Ất

 Chủ tịch

     

 2

 Trần Thị Tình

 Phó Chủ tịch

     

2/ Hội Liên hiệp Phụ nữ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 1

 Vũ Thị Hoa

 Chủ tịch

     

 2

 Lê Thị Thanh

 Phó Chủ tịch

     

3/ Hội Cựu chiến binh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 1

 Trịnh Tứ Chính

 Chủ tịch

     

 2

 Phạm Thế Thuần

 Phó Chủ tịch

     

 3

 Đỗ Đình Tiến

 Phó Chủ tịch

 

 

 

4/ Thành đoàn Sầm Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 1

 Nguyễn Thị Nga

 Bí thư

     

 2

 Ngô Thị Ánh

 Phó Bí thư

     

5/ Liên đoàn Lao động Thành phố

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 1

 Đào Thị Lý

 Chủ tịch

     

 2

 Lê Ngọc Chinh

 Phó Chủ tịch

     

 3

 Nguyễn Hữu Tuấn

 Phó Chủ tịch

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ(10/05/2020 9:30 CH)