Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 18 - 01 - 2021
100%

Sáng 18/1, Thành ủy Sầm Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lương Tất Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ; Lê Trung Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Lê Văn Tú - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội; Trưởng, phó các ban của HĐND thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ văn phòng UBND các xã, phường; Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Tất Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiêm kỳ mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố, đặc biệt là những nội dung mới và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Lê Trung Sơn - Phó bí thư thường trực Thành ủy, triển khai nội dung Chỉ thị 45 của Bộ chính trị và Chỉ thị 01 của Ban thường vụ thành ủy

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Trung Sơn - Phó bí thư thường trực Thành ủy, triển khai nội dung Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 01 của Ban thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
      Theo đó, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 21-12-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Thường trực HĐND thành phố, Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể thành phố, Đảng ủy xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. Có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử, nhất là về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

       Tiếp đó, đồng chí Lê Việt Cường - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi và một số lưu ý về bầu cử.

        Đồng chí Lưu Hùng Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố triển khai hướng dẫn và dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 9, khoản 10, Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Thường trực HĐND xã, phường dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp mình và thôn, khu phố, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn được giới thiệu ứng cử, đảm bảo ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ.

Đồng chí Lương Tất Thắng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lương Tất Thắng yêu cầu sau hội nghị này, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường nhanh chóng triển khai, quán triệt các văn bản về Luật bầu cử. Thường trực HĐND cấp thành phố và các xã, phường phải dự kiến xác định được tổng số đại biểu của cấp mình. Ủy ban MTTQ thống nhất với Thường trực HĐND dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu HĐND. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp thành phố, xã phường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần đã được phân bổ trước ngày 5/2/2021. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phát huy hết tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, bầu đúng, bầu đủ thành phần, cơ cấu đại biểu.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thành phố Sầm Sơn: Xúc động ngày tiễn tân binh nhập ngũ năm 2021(27/02/2021 9:53 SA)

  Hoàn thành Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các xã,...(27/02/2021 9:53 SA)

  Giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2021 và nhiều nội dung...(26/02/2021 3:38 CH)

  Hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII(26/02/2021 8:03 SA)

  Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2021(25/02/2021 3:39 CH)

  Thành phố Sầm Sơn: 11/11 xã, phường hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất(24/02/2021 3:18 CH)

  Thanh niên Sầm Sơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ(23/02/2021 2:33 CH)

  Năm 2021: Thành phố Sầm Sơn ban hành 18 phương án, 1 đề án quản lý hoạt động dịch vụ du lịch(19/02/2021 2:51 CH)