Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư khai giảng năm học mới 2021- 2022 .

Đăng ngày 06 - 10 - 2021
100%

Sáng ngày 6/10, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học mới 2020 – 2021. 

Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học mới 2020 – 2021. 

          Năm học 2020- 2021, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư đã bám sát  mục tiêu, nhiệm vụ năm học, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dihj Covid -19, tổ chức thực hiện linh hoạt có hiệu quả và đạt được  kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật  là công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dưng xã hội học tập; xã hội giáo dục; học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời động viên cho mọi gia đình tích cực tham gia các lớp học phù hợp với từng ngành nghề của người lao động như: đánh bắt hải sản, Bảo quản và chế biến thuỷ hải sản, dịch vụ du lịch ..  . Bên cạnh đó luôn  đổi mới công tác quản lý chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từng tiểu ban về công tác điều tra phổ cập và vận động học viên ra lớp; tổ chức các lớp theo đúng kế hoạch. Trong năm vừa qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư đã mở 06 lớp với 1.421 học viên tham gia: công tác xã hội hoá giáo dục phát triển sâu rộng đem lại hiệu quả thiết thực, Phần lớn người dân trong phường ngày càng có nhận thức đúng đắn trong việc học tập nhằm nâng cáo trình độ văn hoá, kiến thức xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật  để áp dụng trong lĩnh vực sản xuất. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

         Để đạt mục  tiêu “Cộng đồng  học tập cấp phường”, năm học 2021-2022, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác học tập cộng đồng và xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, Ban giám hiệu các nhà tường tiếp tục bám sát vào tình hình thực tế của địa phương. Đa dạng hóa các  hình thức  học tập, trong đó duy trì và phát triển các hình thức dạy nghề truyền thống như đánh bắt hải sản xa bờ vafg ngành ngheefdichj vụ du lịch, đào tạo lái xe ô tô (xe điện, taxi)…Làm tốt công tác tuyên truyền động viên học viên ra lớp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập. 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Trường Tiểu học Quảng Thọ tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm học 2021 – 2022 và đón...(12/10/2021 7:38 SA)

  Trung tâm học tập cộng đồng Phường Bắc Sơn: Lễ phát động “ Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt...(07/10/2021 10:55 SA)

  Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Cư khai giảng năm học mới 2021- 2022 .(06/10/2021 8:59 SA)

  Trung tâm giáo dục dạy nghề- giáo dục  thường xuyên thành phố: Hội nghị cán bộ, công chức, viên...(04/10/2021 4:29 CH)

  Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ tổ chức hội nghị viên chức, người lao động và đón nhận Bằng công nhận...(04/10/2021 3:20 CH)

  Trường Mầm non Quảng Vinh: Sẵn sàng đón trẻ đến trường(17/09/2021 11:00 CH)

  Trẻ mầm non toàn tỉnh và học sinh các địa phương kết thúc giãn cách sẽ đến trường từ ngày 20-9(15/09/2021 7:37 SA)

  Thành phố Sầm Sơn: Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid – 19 tại các nhà trường(14/09/2021 10:29 SA)