Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
100%

Sáng ngày 8/11/2021, Trung tâm chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021. Dự lễ khai giảng có đồng chí Vũ Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, cán bộ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

         

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021

         Trong 5 ngày, các học viên sẽ được tổ chức quán triệt những bài học theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghã Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề lịch sử Đảng bộ thành phố Sầm Sơn.

         Cuối khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu thực tế, tham quan và thực hành hát Quốc tế ca tại khu di tích nơi thành lập chi bộ Cố Gắng – tiền thân của Đảng bộ thành phố. Kết thúc việc học tập các chuyên đề các đảng viên mới sẽ viết bài thu hoạch, đây là cơ sở để đánh giá kết quả việc học tập bồi dưỡng của mỗi Đảng viên.

Đồng chí Vũ Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo lớp học

          Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Vũ Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố yêu cầu các giảng viên, các báo cáo viên được giao nhiệm vụ cần tập trung tốt việc giảng dạy, truyền đạt các chuyên đề. Mỗi đồng chí học viên chấp hành nghiêm nội quy quy chế của lớp học; tăng cường hoạt động nhóm, thảo luận làm rõ, hiểu sâu sắc nội dung từng chuyên đề. Từ đó, có thể áp dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương đơn vị; phấn đấu, rèn luyện để trở  thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Trường THPT Nguyễn Thị Lợi: Hai mươi năm vững bước đi lên(24/11/2021 3:39 CH)

  Trường THCS Quảng Minh: Nâng cao ý thức tự học của học sinh(24/11/2021 2:19 CH)

  Thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại trường Tiểu học Darwin(22/11/2021 10:53 SA)

  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021(08/11/2021 10:29 SA)

  Trung tâm học tập cộng đồng Phường Quảng Tiến: Khai giảng năm học 2021 - 2022 và tập huấn công...(01/11/2021 10:58 SA)

  Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố Sầm Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026(29/10/2021 3:43 CH)

  Trường Tiểu học Quảng Thọ tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm học 2021 – 2022 và đón...(12/10/2021 7:38 SA)

  Trung tâm học tập cộng đồng Phường Bắc Sơn: Lễ phát động “ Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt...(07/10/2021 10:55 SA)