1831 người đang online

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Sầm Sơn tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 18 - 01 - 2023
100%

Ngày 17/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCS thành phố chủ trì hội nghị.

 

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Sầm Sơn tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý 1/2023

        Dưới chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, Ban đại diện NHCSXH thành phố Sầm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao. Trong đó, Ban đại diện đã tích cực tham mưu về cơ chế, chính sách, tạo lập nguồn vốn địa phương, xác định đối tượng đầu tư theo từng thời kỳ, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các Chủ tịch xã, phường là thành viên Ban đại diện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng; bố trí, tạo điều kiện về để các điểm giao dịch ở xã, phường hoạt động tốt. Đến ngày 31/12, tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH thành phố Sầm Sơn đạt 263,6 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 99,9 tỷ đồng, giúp cho 2044 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt trên 70 tỷ đồng. Hoạt động ủy thác thông qua 144 tổ kiết kiệm vay vốn của 4 tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh được thực hiện tốt. Trong năm, NHCSXH phối hợp với các đoàn thể và chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, khoanh nợ 3 năm đối với 8 món vay với số tiền 213,6 triệu đồng, trong đó, đã xóa nợ 2 món, khoanh nợ 6 món. Hoạt động tự kiểm tra của Ngân hàng được duy trì, từ đó kịp thời có biện pháp đôn đốc thu hồi những trường hợp vay sai mục đích.

         Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, năm 2023, NHCSXH thành phố Sầm Sơn phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được phân bổ với tỷ lệ tăng trường 8 -10%; tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn 0,13%/ tổng dư nợ năm 2023; thu lãi bình quân trên 99,8%; huy động tiết kiệm, huy động tiền gửi quý 1 tăng tối thiểu 2 tỷ đồng. Tỷ lệ tổ tiết kiệm, vay vốn xếp loại tốt đạt trên 95%, không có tổ trung bình, yếu kém...

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Sầm Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp đối với công tác tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố

         Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Quốc Đạt đề nghị thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch nhiệm vụ được phân công.

        Đối với thành viên là Chủ tịch UBND xã, phường cần chú trọng công tác rà soát đối tượng vay vốn để triển khai cho vay không sót đối tượng; đề xuất giải pháp hoạt động tín dụng chính sách sát với thực tiễn của địa phương tại các phiên họp giao ban của Ban đại diện đảm bảo phát huy hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

        Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước, trách nhiệm trả nợ trong quan hệ tín dụng, rà soát đối tượng, bình xét cho vay đảm bảo khách quan, chính xác, không để tình trạng vay ké, vay hộ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác quản lý vốn theo nội dung Hợp đồng ủy thác.

         NHCSXH tích cực huy động vốn, giải ngân kịp thời cho các đối tượng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao; tiếp tục truyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đồng thởi tăng cường giám sát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách ưu đãi đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Tổ trưởng, những người làm công tác tín dụng chính sách. Kiểm tra việc sử dụng vốn vay đảm bảo đúng quy định, chấn chỉnh kịp thời việc sử dụng vốn sai mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...

         Tại hội nghị, Ban đại diện NHCSXH thành phố đã khen thưởng 19 tập thể cá nhân có thành tích đóng góp đối với công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2022.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Phường Trường Sơn: Tập huấn sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021...(15/09/2023 3:38 CH)

  Ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” năm 2023 tại tổ dân phố Hoà Sơn,...(15/09/2023 3:30 CH)

  Hội Cựu chiến binh phường Bắc Sơn: Ra mắt câu lạc bộ “Nữ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh...(14/09/2023 3:57 CH)

  Khai giảng lớp huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau năm 2023(12/09/2023 3:32 CH)

  Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông...(08/09/2023 8:58 SA)

  Thành phố Sầm Sơn: Từng bừng Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024.(05/09/2023 4:45 CH)

  Trao tặng 50 phần quà cho người dân khó khăn nhân mùa Vu lan tại phường Quảng Cư (04/09/2023 2:35 CH)

  Bí kíp của cô nàng đạt điểm cao nhất thành phố Sầm Sơn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023 (04/09/2023 11:02 SA)