356 người đang online

Trung tâm Chính trị thành phố: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2023

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
100%

Sáng ngày 09/05/2023, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới( lớp thứ nhất) năm 2023.

     

 Đồng chí Vũ Thị Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành  ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu khai mạc lớp học.

Toàn cảnh khai mạc lớp học.

        Trong thời gian 7 từ ngày (09/05-15/05/2023), các học viên của lớp học được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển văn hoá xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch.

          Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Vũ Thị Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành  ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố nhấn mạnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức về tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của đảng viên trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, phấn đấu kiên trì theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí mong muốn các học viên sẽ tham gia tích cực nội dung chương trình của lớp với tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao nhận thức và ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm, vinh dự của người đảng viên để từ đó có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc quy chế lớp học, phát huy tinh thần tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng học tập chương trình Lý luận chính trị.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đảng bộ phường Quảng Vinh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần...(09/06/2023 3:23 CH)

  HĐND xã Quảng Minh bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026(08/06/2023 3:00 CH)

  Hội nông dân phường Quảng Cư: Ra mắt mô hình hội viên nông dân góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế(08/06/2023 11:19 SA)

  UBND thành phố Sầm Sơn: Công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra thành phố và...(07/06/2023 3:17 CH)

  Đảng ủy xã Quảng Đại: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần...(07/06/2023 1:18 CH)

  Đảng bộ phường Quảng Cư: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ...(07/06/2023 8:34 SA)

  Đảng bộ phường Quảng Tiến tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng và sơ kết giữa nhiệm kỳ và Sơ kết thực...(06/06/2023 3:56 CH)

  HĐND phường Quảng Vinh tổ chức kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), miễn nhiệm và bầu bổ sung chức...(05/06/2023 9:20 SA)