1219 người đang online

Tập huấn quản lý nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
100%

Sáng ngày 9/6, UBND thành phố Sầm phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức tập huấn quản lý nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban trực thuộc UBND thành phố; đại diện lãnh đạo và cán bộ công chức 11 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Sầm Sơn

        Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được Tiến sĩ Trần Phương Anh, Phó trưởng Khoa kinh tế - Học viện Tài Chính giới thiệu các  nội dung: Các vấn đề lý luận chính về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; Cơ cấu kinh tế ngành, chuyển dịch cơ cấu ngành  kinh tế; Hướng dẫn các nhóm làm việc, xây dựng các nội dung nhận diện về hiện trạng cơ cấu ngành kinh tế để vận dụng tại thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó các học viên được trao đổi, thảo luận, nhận diện những vấn đề cốt lõi của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, từ đó gợi mở những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại địa  phương…

Các học viên tham dự hội nghị tập huấn.

        Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cho các phòng, ban, đơn vị, các xã phường trên địa bàn thành phố nắm rõ những vấn đề lý luận chung về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đồng thời phát huy lợi thế của từng địa phương, đơn vị để áp dụng vào thực tiễn phát triển ngành kinh tế, nâng cao chất lượng, năng suất, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập và mức sống cho người lao động, góp phần xây dựng nền kinh tế của thành phố phát triển đúng hướng, bền vững.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất